Aktualności

Zajęcia wspierające integrację międzykulturową - konkurs dla opiekunów

W ramach programu „Razem dla lepszej przyszłości” ogłaszamy dodatkowy nabór do ogólnopolskiego konkursu dla opiekunów Klubów Młodego Odkrywcy. Chcesz, by do Twojego klubu dołączyły dzieci z Ukrainy? Pomyśl o zajęciach wspierających integrację i weź udział w konkursie. Wystarczy opisać swój pomysł i wysłać zgłoszenie do 27.11.2023. Możesz wygrać nagrodę finansową oraz udział w warsztatach międzykulturowych. Program jest realizowany w partnerstwie z UN Global Compact Network Poland, w ramach działań programu United Bussines for Ukraine.

Jakie pomysły możesz zgłosić do konkursu?

Każdy klub jest inny, ma swoją specyfikę działania i własne zainteresowania. Różne są także sytuacje związane z pobytem i nauką ukraińskich dzieci w szkołach i przedszkolach. Inicjatywy zgłoszone do konkursu będą więc różnorodne i dopasowane do lokalnych potrzeb. Ważne, aby zakładały aktywne włączanie ukraińskich dzieci i młodzieży w działania klubu, umożliwiały poznanie się i budowanie relacji z klubowiczami. Przykłady działań:

  • seria spotkań umożliwiających wspólne przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentowanie oraz integrujących uczestników,
  • organizacja szkolnego lub lokalnego wydarzenia popularyzującego naukę typu piknik lub festiwal naukowy,
  • udział w pikniku lub festiwalu naukowym innego klubu,
  • przeprowadzenie projektu edukacyjnego z klubem, np. badawczego, tworzenia pomocy naukowych czy konstruktorskiego.

Warto uzupełnić je elementami ułatwiającymi wzajemne poznanie się i wymianę międzykulturową.

Przygotowując projekt możesz opierać się na własnej praktyce i pomysłach lub inspirować się doświadczeniami innych opiekunów (Inspiracje, prezentacje opiekunów podczas wydarzeń) czy materiałami Centrum Nauki Kopernik.

Inicjatywy powinny trwać minimum 3 miesiące, a spotkania w ich ramach odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Powinny być zgodne z ideą i zasadami programu KMO przedstawionymi w Karcie Programu Klub Młodego Odkrywcy.

Jak się zgłosić?

Konkurs kierujemy do opiekunów i opiekunek KMO z całej Polski, zarówno do osób doświadczonych w prowadzeniu KMO, jak i nowych opiekunów klubów.

Aby zgłosić się do konkursu, opisz program działań w formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1) i przygotuj jego plan finansowy (załącznik nr 2). Oba dokumenty prześlij pod adresem kmo@kopernik.org.pl do 27 listopada do godz. 23.59.

Spotkania informacyjne

Zapraszamy na spotkania informacyjne online:

Nagrody i wsparcie w realizacji inicjatyw

Wszyscy laureaci otrzymają nagrody finansowe na realizację przygotowanego programu działań w wysokości 4.680 zł (kwota po potrąceniu podatku). W ramach otrzymanych środków opiekunowie KMO mogą pokryć koszty:

  • zakupu materiałów, drobnych sprzętów i pomocy edukacyjnych do realizacji zajęć i organizacji wydarzeń,
  • drobnych usług niezbędnych do realizacji zaplanowanych działań,
  • przejazdów lokalnych dla uczestników projektu,
  • pracy opiekuna w wysokości maksymalnie 30% całości kosztów działań,
  • inne koszty uzasadnione realizacją działań przedstawione w zgłoszeniu.

Laureatów zaprosimy również na szkolenie (online) przygotowujące do pracy z grupą wielokulturową. Szkolenie poprowadzi Dominika Cieślikowska.

Dokumenty konkursu

Regulamin ogólnopolskiego konkursu dla opiekunów KMO na działania włączające uczniów z Ukrainy

Załącznik nr 1 wzór formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 2 wzór planu finansowego

Załącznik nr 3 wzór raportu merytorycznego z realizacji Projektu

Załącznik nr 4 wzór zgody na utrwalenie wizerunku_dorosły PL

Załącznik nr 4 wzór zgody na utrwalenie wizerunku_dziecko_PL

Załącznik nr 4 wzór zgody na utrwalenie wizerunku_dorosły UKR

Załącznik nr 4 wzór zgody na utrwalenie wizerunku_dziecko UKR

Data dodania: 30.10.2023 Autor: KMO