Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

UKW to największa uczelnia w Bydgoszczy i druga w województwie kujawsko-pomorskim. Od 50 lat kształci studentki i studentów, udowadniając, że nowoczesność i innowacyjność znakomicie łączą się z tradycją. Kadra dydaktyczna stale podnosi swoje kwalifikacje oraz uczestniczy w nowych projektach badawczych i szkoleniowych. Uniwersytet oferuje ponad 50 kierunków studiów: licencjackich i inżynierskich (I stopnia), magisterskich uzupełniających (II stopnia) oraz doktoranckich. Prowadzi też blisko 40 kierunków studiów podyplomowych, poszerzających kwalifikacje i nadających nowe uprawnienia.