Aktualności

Razem dla lepszej przyszłości z KMO - konkurs na inicjatywy wspierające integrację międzykulturową

Prowadzisz Klub Młodego Odkrywcy na Mazowszu lub Śląsku? Chcesz, by dołączyły do Was dzieci z Ukrainy? Pomyśl o zajęciach wspierających integrację i weź udział w konkursie. Wystarczy opisać swój pomysł i wypełnić formularz.

Autorzy 35 najciekawszych projektów z woj. mazowieckiego i 20 ze śląskiego otrzymają fundusze na ich realizację oraz wsparcie merytoryczne z zakresu integracji międzykulturowej. Konkurs odbywa się w ramach programu „Razem dla lepszej przyszłości” w partnerstwie z UN Global Compact Network Poland, w ramach działań programu United Business for Ukraine.

Na zgłoszenia czekamy do 17 września 27 września 2023 r. do godz. 23.59. Termin ogłoszenia wyników podamy wkrótce.


Jakie pomysły możesz zgłosić do konkursu?

Każdy klub jest inny, ma swoją specyfikę działania i własne zainteresowania. Różne są także sytuacje związane z pobytem i nauką ukraińskich dzieci w szkołach i przedszkolach. Inicjatywy zgłoszone do konkursu będą więc różnorodne i dopasowane do lokalnych potrzeb. Ważne, aby zakładały aktywne włączanie ukraińskich dzieci i młodzieży w działania klubu, umożliwiały poznanie się i budowanie relacji z klubowiczami. Przykłady działań:

  • seria spotkań umożliwiających wspólne przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentowanie oraz integrujących uczestników,
  • organizacja szkolnego lub lokalnego wydarzenia popularyzującego naukę typu piknik lub festiwal naukowy,
  • udział w pikniku lub festiwalu naukowym innego klubu,
  • przeprowadzenie projektu edukacyjnego z klubem, np. badawczego, tworzenia pomocy naukowych czy konstruktorskiego.

Warto uzupełnić je elementami ułatwiającymi wzajemne poznanie się i wymianę międzykulturową.

Przygotowując projekt możesz opierać się na własnej praktyce i pomysłach lub inspirować się doświadczeniami innych opiekunów (Inspiracje, prezentacje opiekunów podczas wydarzeń) czy materiałami Centrum Nauki Kopernik.

Inicjatywy powinny trwać minimum 3 miesiące, a spotkania w ich ramach odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Powinny być zgodne z ideą i zasadami programu KMO przedstawionymi w Karcie Programu Klub Młodego Odkrywcy.

Nagrody i wsparcie w realizacji inicjatyw

Konkurs jest realizowany w województwach mazowieckim i śląskim, oddzielnie dla każdego z nich. Na Mazowszu nagrodzimy 35 opiekunów i opiekunek, na Górnym Śląsku 20.

Wszyscy laureaci otrzymają nagrody finansowe na realizację przygotowanego programu działań w wysokości 4.680 zł (kwota po potrąceniu podatku). W ramach otrzymanych środków opiekunowie KMO mogą pokryć koszty:

  • zakupu materiałów, drobnych sprzętów i pomocy edukacyjnych do realizacji zajęć i organizacji wydarzeń,
  • drobnych usług niezbędnych do realizacji zaplanowanych działań,
  • przejazdów lokalnych dla uczestników projektu,
  • pracy opiekuna w wysokości maksymalnie 30% całości kosztów działań,
  • inne koszty uzasadnione realizacją działań przedstawione w zgłoszeniu.

Dodatkowo na Mazowszu

Autorów zwycięskich projektów zaprosimy na kilkugodzinne, stacjonarne szkolenie dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, w szczególności z osobami z Ukrainy. W trakcie realizacji inicjatyw odbędą się 2 spotkania sieciujące online z udziałem trenerki kompetencji międzykulturowych. Opiekunowie będą mogli skorzystać także z konsultacji indywidualnych.

15 klubów, których inicjatywy najpełniej osiągnęły cele konkursu oraz wywarły wpływ na społeczność szkolną czy lokalną, zaprosimy na spotkanie integrujące w formie festiwalu KMO do Centrum Nauki Kopernik.

Dodatkowo na Górnym Śląsku

Konkurs dla opiekunów i opiekunek ze Śląska jest realizowany we współpracy z partnerem regionalnym Wydziałem Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego. Laureatom zapewnimy szkolenie online dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, w szczególności z osobami z Ukrainy.

Harmonogram konkursu i działań pokonkursowych znajduje się w regulaminie.

Jak się zgłosić?

Aby zgłosić się do konkursu, opisz program działań w formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1) i przygotuj jego plan finansowy (załącznik nr 2). Oba dokumenty prześlij pod adresem kmo@kopernik.org.pl do 17 września 27 września do godz. 23.59.

Dowiedz się więcej

Spotkania informacyjne online odbyły się 30 sierpnia i 11 września.

Jeśli masz pytania, przyślij je pod adresem kmo@kopernik.org.pl

 


Dokumenty konkursu

Regulamin konkursu dla opiekunów KMO na działania włączające uczniów z Ukrainy na Mazowszu

Regulamin konkursu dla opiekunów KMO na działania włączające uczniów z Ukrainy na Górnym Śląsku

Załącznik nr 1 wzór formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 2 wzór planu finansowego

Załącznik nr 3 wzór raportu merytorycznego z realizacji Projektu

Załącznik nr 4 PL zgoda na wykorzystanie wizerunku_dorosly

Załącznik nr 4 PL zgoda na wykorzystanie wizerunku_dziecko

Załącznik nr 4 UKR zgoda na wykorzystanie wizerunku_dorosly

Załącznik nr 4 UKR zgoda na wykorzystanie wizerunku_dziecko

SJ

Data dodania: 21.08.2023 Autor: KMO