Aktualności

Młodzi Odkrywcy Akustyki - zaproszenie do projektu

KFB Acustic wspólnie z Centrum Nauki Kopernik przygotowują ciekawy projekt edukacyjny związany z akustyką. Jego głównym rezultatem będzie wypracowanie 30 aktywnych ćwiczeń edukacyjnych, odnoszących się do różnych subdyscyplin akustycznych. Zapraszamy szkoły ponadpodstawowe zainteresowane projektem.

Firma KFB Acustic wspólnie z Centrum Nauki Kopernik przygotowują ciekawy projekt edukacyjny związany z akustyką. Jego głównym rezultatem będzie wypracowanie 30 aktywnych ćwiczeń edukacyjnych (scenariuszy aktywnego uczenia się), odnoszących się do różnych subdyscyplin akustycznych. Ćwiczenia mogą mieć różny czas w zależności od rodzaju aktywności.

Projekt zostanie złożony w konkursie grantowym Erasmus+. Szukamy szkół ponadpodstawowych, które chciałyby poprzeć projekt poprzez list intencyjny, a w przyszłości uczestniczyć w pracach nad scenariuszami, tj. testować wypracowane aktywności w CNK i/lub przetestować je w swoich szkołach. Wysłanie listu intencyjnego nie zobowiązuje do późniejszego zaangażowania.

Termin zgłoszeń to 29 lutego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem e-mail sylwia.jedra@kopernik.org.pl

Opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie materiałów edukacyjnych z zakresu akustyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w oparciu o innowacyjne metody i technologie nauczania. W proponowanym projekcie chcielibyśmy położyć szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie krytycznego i kreatywnego myślenia, współpracy z innymi, jasnej komunikacji, łączenia wiedzy z różnych dyscyplin, dostosowywania umiejętności technicznych do zróżnicowanych potrzeb oraz rozwiazywania złożonych problemów.
Ukazując interdyscyplinarny charakter akustyki, chcemy umożliwić młodym ludziom poznanie szerokiego wachlarza możliwych ścieżek kariery i zawodów. Zagadnienia poruszane w materiałach edukacyjnych odnoszą się również do wyzwań społecznych i gospodarczych. Może zainspirować grupy docelowe do działania na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia hałasem, ochrony dzikiej przyrody oraz tworzenia przyjaznych dla środowiska obszarów, miast i budynków w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym w przyszłości.

Letter for Associated partners Young Acoustic Explorer

Data dodania: 27.02.2024 Autor: KMO