Aktualności

Historia Europy XX w. Nowoczesne materiały dla nauczycieli

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych materiałów do nauczania historii Europy XX wieku i wzmacniania edukacji obywatelskiej przygotowanych przez Fundację Szkoła z Klasą.

Materiały stworzone zostały przez międzynarodowe grono ekspertów z różnych dziedzin: historii, innowacyjnych metod nauczania i metodyki digital storytelling, w ramach projektu Cyfrowa historia i zawierają:

  • gotowe scenariusze zajęć w trzech tematach: totalitaryzmy i demokratyzacja, zimna wojna i historia kolonializmu z perspektywy europejskiej
  • kurs online o tym, jak projektować angażujące lekcje historii z wykorzystaniem digital storytellingu
  • gotowe interaktywne osie czasu, która stanowią doskonały materiał wspierający naukę uczniów i uczennic zarówno w szkole, jak i w domu
  • innowacyjne gry edukacyjne do nauczania historii XX wieku.

Wszystkie materiały dostępne są w języku polskim, angielskim, hiszpańskim, katalońskim, francuskim i niderlandzkim na międzynarodowej stronie projektu: https://dighist.eu/pl

Program Cyfrowa Historia (Digital Historytelling) prowadzony jest przez Fundację Szkoła z Klasą w partnerstwie z Asociación Smilemundo (Hiszpania) i King Baudouin Foundation (Belgia), finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu ERASMUS+.

_______________________________________

We invite you to empower your students to better understand 20th century European history and develop civic education skills – using free educational materials prepared by our partner, the School with Class Foundation. 

In the Digital Storytelling program an an international group of experts prepared:

  • ready-to-use lesson scenarioson three topics: totalitarianisms and democratisation, the Cold War and the colonial history from a European perspective
  • an online courseon how to design engaging history lessons using digital storytelling
  • ready-made interactive timelinesthat provide an excellent resource to support students’ learning both at school and at home
  • innovative educational gamesfor teaching 20th century history.

All materials are available in English, Polish, Spanish, Catalan, French and Dutch on the project’s international website: https://dighist.eu/

The Digital Historytelling programme is run by the School with Class Foundation in partnership with Asociación Smilemundo (Spain) and the King Baudouin Foundation (Belgium), funded by the European Commission under the ERASMUS+ programme.

Komunikat Fundacji Szkoła z Klasą

Data dodania: 21.12.2023 Autor: KMO