Aktualności

Konkurs na eksperyment matematyczny

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Makuszyńskiego w Białymstoku oraz Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki przy Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku ogłaszają trzecią edycję Konkursu na Eksperyment Matematyczny. Konkurs w tym roku ma charakter międzynarodowy. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas VI-VIII oraz szkół ponadpodstawowych, którzy chcą poznawać matematykę poprzez wykonywanie pracy badawczej.

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Makuszyńskiego w Białymstoku  oraz Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki przy Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku ogłaszają trzecią edycję Konkursu na Eksperyment Matematyczny. Konkurs w tym roku ma charakter międzynarodowy. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas VI-VIII oraz szkół ponadpodstawowych, którzy chcą poznawać matematykę poprzez wykonywanie pracy badawczej.

Aby zainspirować uczniów do eksperymentowania, pracy badawczej i samodzielnego odkrywania matematyki, we współpracy ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku ogłosiliśmy w kwietniu 2021 roku po raz pierwszy Konkurs na Eksperyment Matematyczny.

Cele konkursu to:

 • popularyzacja matematyki, kształtowanie i wzmacnianie zainteresowania matematyką,
 • zainteresowanie uczniów metodą badawczą i samodzielnym odkrywaniem praw rządzących światem,
 • pokazanie matematyki od strony twórczej, poszukującej, nie tylko oczekującej na bierne jej przyswojenie przez uczniów.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas VI-VIII oraz szkół ponadpodstawowych, którzy chcą poznawać matematykę poprzez wykonywanie pracy badawczej.

Zadanie konkursowe polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu eksperymentu prowadzącego do
wniosków o treści matematycznej, a także udokumentowaniu tego działania w formie prezentacji
(zawierającej zdjęcia pokazujące przeprowadzenie eksperymentu) lub filmu i przesłaniu tej
dokumentacji na oba następujące adresy: konkursmatematycznysp11@gmail.com oraz
konkurs@math.uwb.edu.pl (ponieważ są dwie instytucje organizujące konkurs). W przypadku, gdy plik zawierający np. film jest duży, załączyć link do miejsca, w którym jest umieszczony w chmurze.

Termin nadsyłania prac upływa 21 maja 2023 roku.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych,
uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Szczegółowe informacje, regulamin, formularze i zgody, a także wersja konkursu w języku angielskim, jest na stronie organizatorów, Uniwersytetu w Białymstoku, partnera regionalnego programu KMO na Podlasiu: Konkursy / Wydział Matematyki (uwb.edu.pl)

Organizatorzy zdaja sobie sprawę z tego, że dla wielu uczniów eksperymentowanie w matematyce i praca metodą badawczą to sprawy nowe, poniżej podstawowe wskazówki:

Co to jest eksperyment matematyczny?

Najprościej mówiąc, eksperyment matematyczny to działanie konkretne, doświadczalne, które ma na celu sprawdzenie naszego przypuszczenia dotyczącego rozwiązania jakiegoś problemu, znalezienia odpowiedzi na pytanie, które zrodziło się u nas pod wpływem zaciekawienia jakimś tematem. Na początku jest doświadczenie, czyli obserwacja zdarzeń zachodzących samoistnie lub wywołanych przez nas samych. Na przykład: zainteresowało nas, czy znając pojemność naczynia w kształcie sześcianu  można obliczyć pojemność wazonu o takiej samej podstawie, ale w kształcie piramidy (oczywiście ustawionej na „czubku” przymocowanym do ozdobnej podstawki). Wykonujemy doświadczenie polegające na bezpośrednim sprawdzeniu tego poprzez przelewanie wody, czy inne podobne czynności. Pojedyncze doświadczenie nie jest jednak eksperymentem. Do fazy eksperymentowania przechodzimy dopiero wtedy, gdy świadomie i zgodnie z pewną procedurą planujemy badania zmierzające do wzbogacenia naszej wiedzy, a więc w naszym przykładzie na przykład do odkrycia związku pomiędzy objętościami wspomnianych dwóch brył.

Wspomniana procedura badawcza obejmuje następujące elementy (etapy eksperymentu):

 • zaobserwowanie jakiegoś zjawiska, które nas zaciekawiło,
 • sformułowanie problemu badawczego,
 • zebranie informacji z różnych źródeł na interesujący nas temat (może ktoś już zajmował się podobnym tematem?),
 • postawienie hipotezy (czyli przypuszczenia dotyczącego rozwiązania problemu),
 • zaplanowanie działań prowadzących do weryfikacji hipotezy, czyli sprawdzenia, czy nasze przypuszczenia są słuszne,
 • przeprowadzenie tych działań,
 • zebranie wyników,
 • opracowanie wyników,
 • wyciągnięcie wniosku.

Uczniowskie problemy badawcze i eksperymenty nie muszą być skomplikowane. Ważne jest, aby została zastosowana metoda badawcza.

Eksperyment matematyczny_ogłoszenie2023

Mathematical experiment announcement 2023

Serdecznie zapraszamy,

Zuzanna Michalska

Data dodania: 05.05.2023 Autor: KMO Data wydarzenia: 21.05.2023 Miasto: Białystok