Aktualności

Medal dla Kopernika od Uniwersytetu SWPS

Centrum Nauki Kopernik otrzymało medal Uniwersytetu SWPS "Otwartość Odwaga Odpowiedzialność". Medale były przyznawane z okazji jubileuszu 25-lecia powstania SWPS. To prestiżowe wyróżnienie przyznano tylko pięciu instytucjom partnerskim, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju SWPS. SWPS i Centrum Nauki Kopernik m.in. wspólnie badają procesy uczenia się na wystawach CNK i oddziaływania programów edukacyjnych CNK.

Współpraca z Uniwersytetem SWPS rozwija się w wielu obszarach. Wśród nich jest również wspólna realizacja programu „Doktoratu wdrożeniowego” Ministerstwa Edukacji i Nauki, w tym praca badawcza koordynatorki Programu KMO Zuzanny Michalskiej, dotycząca aktywnych nauczycieli jako potencjalnych agentów zmian społecznych w środowisku edukacyjnym na przykładzie Opiekunów KMO. Wdrożenie polega na stworzeniu modeli transferu praktyk edukacyjnych rozwijających kompetencje XXI wieku z edukacji pozaformalnej  do formalnej, ich przetestowaniu i ewaluacji.

Data dodania: 06.10.2021 Autor: KMO