Aktualności

Webinarium Eksperci KMO: Bydgoszcz

W jaki sposób wspierać działalność poznawczą i myślenie teoretyczne uczniów? Jak tworzyć okazje edukacyjne sprzyjające przejściu od poznania do rozumienia? Jak zbudować pomost pomiędzy teorią a praktyką, pomiędzy poznaniem, a rozumieniem? Jak prowadzić w sposób twórczy uczniowskie eksperymenty biologiczne wyjaśniające trudne i zawiłe zagadnienia licealne? Jak poprzez działania KMO i pracę metodą IBSE przygotować uczniów do egzaminów zewnętrznych, w tym do matury? Co więcej, jak realizować te zadania podczas trwającej pandemii? Na te pytania postarają się odpowiedzieć prelegenci podczas webinarium z cyklu Eksperci KMO w dniu 25 maja 2021 o godzinie 18.00.

Gospodarzem kolejnego webinarium z cyklu Eksperci KMO będą partnerzy z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Prelegentkami będą:

 • Pani prof. dr hab. Ewa Filipiak, kierownik Katedry Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji, kierownik i pomysłodawca Laboratorium Zmiany Edukacyjnej – Centrum Badań nad Uczeniem i Rozwojem (2015-2019). Jej zainteresowania naukowe dotyczą edukacji jako czynnika rozwoju jednostki, w szczególności problemu rozwijania zdolności uczenia się, dydaktycznych aplikacji socjokulturowych koncepcji Lwa S. Wygotskiego i Jerome’a Brunera, a także edukacji nauczycieli zaangażowanych w proces zmiany szkoły. Jest pomysłodawcą, kierownikiem i realizatorem projektów badawczych zorientowanych na podnoszenie jakości edukacji, m.in. „Akademickie Centrum Kreatywności – Nauczanie rozwijające według koncepcji Lwa S. Wygotskiego we wczesnej edukacji dziecka” (ack.edu.pl), „Rozwój zdolności uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum”, opiekunem naukowym eksperymentu pod nazwą „Bydgoskie Gimnazjum Klasyczne – Szkołą Kompetencji Kluczowych”, kierownik polskiego teamu projektu „The Profession of Pre-primary School Teacher and Primary School Teacher within Dynamic Concept” (APVV-0026-07), „Narrative environment of play and learning” (NEPL), kierownikiem polskiego zespołu wykonawczego projektu NOTED – Multicultural Practicum Groups and Internationalisation of Teacher Education (MUPIT).
 • Pani Agnieszka Mądzielewska-Jagodzińska, biolożka, doradczyni metodyczna Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli, edukatorka ekologiczna, autorka scenariuszy zajęć z wykorzystaniem Inquiry Based Science Educationi pasjonatka zajęć doświadczalnych prowadzonych metodą dociekania, doświadczona opiekunka KMO VILO-LAB przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

Profesor Ewa Filipiak wprowadzi w problem zapraszając do wysłuchania wykładu pt. „Od Poznania do Rozumienia: tworzenie przestrzeni wspierającej działalność poznawczą i myślenie teoretyczne uczniów”. Agnieszka Mądzielewska-Jagodzińska opowie o twórczej pracy z klubowiczami przed i podczas pandemii oraz o tym, jak metoda eksperymentu może przygotować grunt pod zrozumienie złożonej teorii. Webinarium poprowadzi dr Adam Mroczkowski z Katedry Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji.

Informacje organizacyjne:

 • spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja pod adresem: https://kulturaedukacji.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_dydaktyki/webinarium-kmo
 • pod adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłany link do spotkania,
 • zamknięcie rejestracji: 23.05, g. 23.00,
 • nieobowiązkowe spotkanie testowe, 24.05 (godzina do ustalenia),
 • uczestnicy spotkania otrzymają zaświadczenia w postaci elektronicznej. Zostaną wysłane na podane podczas rejestracji adresy e-mail,
 • webinarium będzie nagrywane,
 • rejestracja wymaga potwierdzenia zgody na wykorzystanie wizerunku,
 • podczas webinarium nie ma konieczności włączania kamer, ale zachęcamy do czynnego udziału z widoczną twarzą,
 • podczas webinarium przewidziano część poświęconą zadawaniu pytań,
 • spotkanie jest bezpłatne.

Adam Mroczkowski

 

Data dodania: 13.05.2021 Autor: Administrator Data wydarzenia: 25.05.2021 Miasto: online