MAZOWSZE: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Centrum Nauki Kopernik równocześnie z funkcją koordynatora programu KMO pełni rolę koordynatora regionalnego na Mazowszu, wspierając Opiekunów KMO w regionie na zasadach przyjętych dla wszystkich partnerów regionalnych.

Centrum Nauki Kopernik jest instytucją kultury powołaną i finansowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz Ministra Edukacji i Nauki. Jest zaangażowane w lokalne, krajowe i międzynarodowe działania na rzecz zmiany kultury uczenia się i rozwija uczestnictwo w kulturze tworzonej przez naukę. Misją CNK jest inspirowanie do doświadczania, rozumienia świata i odpowiedzialnego działania. Ludzie kształtują świat przyjazny dla siebie i natury, rozwijając i stosując naukę – to wizja, której realizacji służy działalność programowa CNK.

Kluczowy obszar działalności programowej CNK stanowią wystawy – przestrzeń obejmująca ponad 400 eksponatów. Odwiedzający mogą eksplorować ilustrowane przez nie zjawiska przyrodnicze, rozwijać wiedzę o nauce, uczestniczyć w zajęciach w laboratoriach: chemicznym, fizycznym, biologicznym, robotycznym), w przedstawieniach w Teatrze Wysokich Napięć i Teatrze Robotycznym oraz w seansach i pokazach Planetarium.

Centrum Nauki Kopernik organizuje także wiele wydarzeń m.in. spotkania z naukowcami, Festiwal Przemiany, Piknik Naukowy,  konferencję Pokazać-Przekazać dla środowisk związanych z edukacją, konferencję Przygody Umysłu skierowaną do naukowców zajmujących się uczeniem się, Forum Opiekunów KMO.

Z oferty Centrum Nauki Kopernik od jego otwarcia w 2010 roku co roku korzysta ponad milion osób – zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jednak jednorazowa wizyta w Koperniku to zbyt mało, by w sposób trwały zmienić podejście Polaków do nauki oraz zachęcić ich do aktywnego rozwijania swoich kompetencji. W związku z tym, od samego początku działalność edukacyjna CNK sięga znacznie dalej, niż mury budynku. Wyodrębniona w strukturze komórka – Pracownia Edukacji, zajmuje się projektowaniem, rozbudowywaniem i wdrażaniem odpowiednich narzędzi i metod edukacyjnych. Przy poszczególnych projektach CNK wchodzi w koalicje i partnerstwa, współpracuje z nauczycielami, rodzicami, organizacjami pozarządowymi, środowiskami naukowymi i wyższymi uczelniami, przedsiębiorcami o innowacyjnym profilu działalności, samorządami prowadzącymi szkoły i centralnymi władzami oświatowymi. W swoich działaniach buduje środowisko i klimat sprzyjający myśleniu o nowoczesnej edukacji. Jesteśmy jednym z największych w Europie interaktywnych ośrodków komunikacji naukowej. Aktywnie działamy w Europejskiej Sieci Centrów i Muzeów Nauki ECSITE skupiającej ponad 400 podobnych instytucji ze starego kontynentu.

Centrum Nauki Kopernik stanowi pomost, który łączy edukację formalną i nieformalną. Korzystając z zaufania społecznego, a jednocześnie czerpiąc z doświadczeń i najnowszych osiągnięć nauki, ma ono realny wpływ na zmianę sposobu kształcenia w Polsce. W 2015 roku uzyskało status jednostki naukowej. Dział Badań CNK, we współpracy z partnerami akademickimi, realizuje interdyscyplinarne projekty badawcze, m.in. dotyczące nowych w Polsce dziedzin – learning sciences i visitor studies, na przykład: badanie poziomu kapitału naukowego i motywacji poznawczej uczniów, których odwiedza Naukobus z wystawą objazdową CNK; badanie wpływu jednego z projektów na upowszechnienie wśród nauczycieli podejścia do nauczania opartego na konstruowaniu. CNK prowadzi także prace rozwojowe. Ma ugruntowaną pozycję i bogate doświadczenie w tworzeniu zestawów edukacyjnych oraz wytwarzaniu – w procesie prototypowania – eksponatów (na potrzeby własne oraz na sprzedaż).

Kolejnym etapem rozwoju działalności programowej CNK jest budowa Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego (termin oddania budynku – wiosna 2022 r.), w której będą prowadzone prace badawcze i badawczo-rozwojowe, w tym prototypowanie i konstruowanie innowacyjnych pomocy edukacyjnych dla przedszkoli oraz szkół.

Więcej informacji: www.kopernik.org.pl


Koordynatorką współpracy z Opiekunami KMO na Mazowszu jest Sylwia Jędra – członkini zespołu KMO; przez wiele lat zaangażowana w edukację pozaformalną młodzieży i projekty wolontariatu międzynarodowego, w tym projekty realizowane w szkołach i przedszkolach; z wykształcenia chemiczka.

E-mail: sylwia.jedra@kopernik.org.pl

Zapraszamy do kontaktu!