WIELKOPOLSKA: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu (CWRKDiZ)  jest jednostką organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Działa na terenie południowej Wielkopolski od 1 maja 2017 r.

W ramach realizowanych zadań podejmuje wiele działań i inicjatyw na rzecz  rozwoju edukacji oraz współpracy środowiska edukacyjnego z pracodawcami i zrzeszeniami pracodawców.

Jest Partnerem Regionalnym Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (CNK). Przedmiotem wspólnych działań CNK i kaliskiego CWRKDiZ jest propagowanie idei Programu „Klub Młodego Odkrywcy” (KMO) na terenie Wielkopolski. W ramach działań na rzecz propagowania idei KMO, CWRKDiZ wspiera rozwój różnych umiejętności klubowiczów poprzez osobiste i wspólne doświadczanie przez nich nauki, upowszechnia model nauczania bazującego na eksperymentowaniu oraz tworzenie nowych KMO w szkołach, przedszkolach i innych ośrodkach związanych z edukacją dzieci i młodzieży.

Kaliskie CWRKDiZ aktywnie wspiera młodzież szkolną oraz dorosłych w zakresie doradztwa zawodowego i doradztwa kariery. Systematycznie prowadzi konsultacje indywidualne jak i warsztaty grupowe. Organizuje liczne eventy i akcje propagujące wiedzę o zawodach. W porozumieniu z innymi podmiotami organizuje i prowadzi cykliczne wydarzenie zawodoznawcze np. „Noc Zawodowców”, „Młodzieżowe Misje Gospodarcze”, „Wkręć się w rzemiosło” czy „Bajkową Akademię Krasnala Zawodowca” itp. Pełni rolę koordynatora regionalnego programu edukacyjnego Fundacji Lean Education, rozwijającego u uczniów kompetencje Lean Thinking.

W codziennych działaniach CWRKDiZ współpracuje z wieloma instytucjami okołobiznesowymi, organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządowymi.  Aplikuje i realizuje zadania publiczne oraz projekty unijne  (np. w ramach WRPO 2014-2020; Programu Erasmus+, itp.). Aktywnie wspiera regionalne organizacje pozarządowe i ich działania.

Ponadto, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu chętnie podejmuje wszelkie wyzwania i inicjatywy ukierunkowane na równoważenie potrzeb rynku pracy i edukacji zawodowej.

Koordynatorką współpracy regionalnej programu KMO jest Jolanta Molenda – główny specjalista ds. doradztwa zawodowego w CWRKDiZ w Kaliszu. Przez wiele lat związana z kaliskim szkolnictwem. Współpracowała z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządowymi i instytucjami okołobiznesowymi. Pracowała też przy aplikowaniu i obsłudze projektów unijnych. Od 2019 r. w ramach zadań w CWRKDiZ w Kaliszu, koordynuje współpracę z Klubami Młodych Odkrywców na terenie Wielkopolski.

Zapraszamy do kontaktu: j.molenda@cwrkdiz.kalisz.pl

Strona www