ŚLĄSK: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego

Uniwersytet Śląski w Katowicach, jedna z największych i najdynamiczniej rozwijających się polskich uczelni, oferuje nowatorskie rozwiązania w edukacji oraz przyjazną przestrzeń prowadzenia badań. Powstał 8 czerwca 1968 roku jako dziewiąta tego typu placówka w kraju. Obecnie kształci blisko 35 000 studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Pracownicy, studenci i młodzi naukowcy związani z Uniwersytetem Śląskim, prowadząc wszechstronną działalność indywidualnie i w zespołach, włączają się w poszukiwanie rozwiązań problemów uznanych w Polsce i na świecie za priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego. Od października 2019 w ramach uczelni funkcjonuje 8 wydziałów, 25 instytutów dyscyplinowych oraz 2 szkoły doktorskie.

Partnerstwo z Centrum Nauki Kopernik realizowane jest na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ. Wydział jest zlokalizowany w Katowicach, Chorzowie i w Sosnowcu. W obrębie jego struktury funkcjonuje 6 instytutów naukowych. Oferta dydaktyczna Wydziału obejmuje 12 kierunków studiów w języku polskim oraz 4 w języku angielskim, a także studia podyplomowe. Studenci korzystają z ponad 1200 stanowisk do pracy. Wydział dysponuje 59 laboratoriami i pracowniami oraz 3 laboratoriami akredytowanymi.

Strona www

Zespół Programowy KMO:

  • dr Aneta Szczygielska-Łaciak (koordynator)
  • dr Marcin Łaciak
  • mgr Joanna Stelmaszak
  • mgr Barbara Szymańska-Markowska
  • mgr Małgorzata Szymura

Dr Aneta Szczygielska-Łaciak – nauczyciel akademicki, popularyzator nauki. Obecnie adiunkt dydaktyczny na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych, związana z Zespołem Dydaktycznych Pracowni Fizycznych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz przygotowuje i prowadzi pokazy doświadczeń ilustrujące prawa fizyki podczas wykładów dla studentów fizyki i innych kierunków ścisłych i przyrodniczych. Prowadzi laboratoria i wykłady z pokazami eksperymentów dla uczniów wszystkich szczebli nauczania. Uczestniczy i współorganizuje konferencje dydaktyczne. Współpracuje z Uniwersytetem Otwartym oraz Centrum Dydaktycznym UŚ. Jest koordynatorem unijnych oraz ministerialnych projektów popularyzujących naukę, m.in. POWER, MEiN, ERASMUS+ Współpracuje ze środowiskiem nauczycielskim, m.in. prowadzi zajęcia w Śląskiej Szkole Ćwiczeń. Ma na swoim koncie wiele wykładów popularnonaukowych podczas Szkolnych Festiwali Nauki, Dni Otwartych, a także Festiwali Nauki w Polsce i za granicą. Pełni funkcję koordynatora merytorycznego Obszaru Nauk Ścisłych na Śląskim Festiwalu Nauki. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień m.in. Nagrody Polskiego Towarzystwa Naukowego im. Krzysztofa Ernsta, dwóch nagród „EIROFORUM Teachers Award”.