Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku jest prężną uczelnią publiczną w północno-wschodniej Polsce. Obecnie kształci prawie 12 tysięcy studentów na 30 kierunkach. Strukturę uniwersytetu tworzy 9 wydziałów, w tym zagraniczny w Wilnie. UwB realizuje projekty badawcze i dydaktyczne z zakresu fizyki, chemii, pedagogiki, informatyki i matematyki, ekonomii, historii, socjologii oraz filologii. Uniwersytet prowadzi wiele działań, których celem jest wspieranie regionu. Urzeczywistnia to głównie przez przygotowywanie eksperckich opracowań, prowadzenie badań na rzecz rozwoju gospodarki oraz współpracę z przedsiębiorcami. Od 2014 roku działa Centrum Eksperckie UwB, odpowiedzialne za komercjalizację wiedzy, w tym wyników prowadzonych na uniwersytecie badań naukowych.

Strona WWW