LUBELSZCZYZNA: PANS w Chełmie i LSCDN w Lublinie

PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W CHEŁMIE, czyli do niedawna PWSZ w Chełmie, to nowoczesny, innowacyjny i przyjazny studentom ośrodek akademicki. W chełmskiej akademii realizowane są różnorodne specjalności w ramach kierunków, m.in. Bezpieczeństwo wewnętrzne, Informatyka stosowana, Matematyka ekonomiczna, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pielęgniarstwo, Stosunki międzynarodowe, Filologia słowiańska, Filologia angielska, Rolnictwo, Dietetyka i żywienie zbiorowe, Mechanika i budowa maszyn (Pilotaż samolotowy i śmigłowcowy, Mechanika lotnicza, Dyspozytor lotniczy), Elektrotechnika i Budownictwo. Do dyspozycji studentów są m.in. Centrum Studiów Inżynierskich, w którego skład wchodzi ponad 40 najnowocześniejszych laboratoriów, Akademicki Port Lotniczy z dwoma pasami startowymi, Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, Akademickie Centrum Współpracy Transgranicznej oraz nowoczesny Dom Studencki.

Od 2017 roku oficjalny Partner CNK w programie Kluby Młodych Odkrywców oraz organizator cyklicznej imprezy o charakterze pikniku naukowego, dla dzieci, młodzieży i studentów pod nazwą Dzień Młodego Naukowca.

Strona www partnera

Koordynatorkami współpracy regionalnej programu KMO są Elżbieta Miterka i Sylwia Maciuk – na co dzień pracują ze studentami PANS w Chełmie, prowadząc zajęcia, tutoring akademicki i rozwojowy oraz prace naukowo-badawcze. Opiekunki studenckiego koła KMO „MathExp”, zaś w CNK trenerki KMO.

Zapraszamy do kontaktu: elzbieta.miterka@gmail.com; sylwia.maciuk@gmail.com

 

 

LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE to wojewódzka akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli świadcząca różnorodne usługi edukacyjne, które są odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby środowiska oświatowego. Poszukuje rozwiązań wpływających na podnoszenie jakości kształcenia, wychowania i opieki. Organem prowadzącym LSCDN jest Województwo Lubelskie. Placówka współpracuje z uczelniami, bibliotekami i poradniami pedagogiczno – psychologicznymi. Z bogatej oferty edukacyjnej skierowanej do nauczycieli i kadry kierowniczej wszystkich typów szkół i placówek i wszystkich etapów kształcenia korzysta rocznie od 30 do 40 tysięcy uczestników szkoleń prowadzonych przez nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych. LSCDN realizuje szereg projektów finansowanych ze środków europejskich, których łączna wartość to prawie trzy miliony złotych.

Strona www LSCDN

Koordynatorką współpracy regionalnej programu KMO jest Grażyna Wietrzyk-Neckier – nauczycielka konsultantka ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, trenerka w ramach realizacji projektu Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej. Przez 15 lat pracowała w szkole podstawowej jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Z wykształcenia jest pedagogiem oraz prawnikiem.

Zapraszamy do kontaktu: gneckier@lscdn.pl