Łódzki Uniwersytet Dziecięcy Politechniki Łódzkiej

Łódzki Uniwersytet Dziecięcy powstał w 2008 roku jako jednostka Politechniki Łódzkiej. ŁUD organizuje zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, warsztaty w laboratoriach Politechniki Łódzkiej i wykłady naukowców oraz pasjonatów z kraju i z zagranicy, również w języku angielskim. Do tej pory w zajęciach ŁUD uczestniczyło ponad 13 tys. dzieci, odbyło się 200 wykładów i około 4 tys. warsztatów oraz 7 konferencji dla młodzieży, a także wiele innych zajęć towarzyszących np. zwiedzanie uczelni w formie gry terenowej z okazji 70-lecia Politechniki Łódzkiej.

Strona WWW