Aktualności

Pierwszy partner regionalny w sieci KMO

Partnerstwo na rzecz rozwoju sieci Klubów Młodego Odkrywcy:<br /> rzeszowski „ExploRes” i Centrum Nauki Kopernik.<br /> Pierwszy w Polsce regionalny węzeł Programu KMO zawiązany.

Z początkiem października 2014 r. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy „ExploRes” i Centrum Nauki Kopernik podpisały porozumienie o współpracy, u podstaw której leży rozwijanie sieci KMO
w celu upowszechniania i promocji Programu. Wspólne działania partnerów obejmą merytoryczne wspieranie działalności Klubów, rozwijanie kompetencji ich Opiekunów do aktywizacji dzieci i młodzieży w proces uczenia opartego na dociekaniu i doświadczaniu, jak również angażowanie społeczności lokalnych (w tym rodziców) w aktywności edukacyjne KMO. Stowarzyszenie będzie dążyć do wzmacniania relacji między istniejącymi i nowo powstającymi Klubami, rozwijając ofertę Programu w odpowiedzi na potrzeby edukatorów prowadzących działalność w regionie. Zawarte porozumienie jest jednym z kluczowych elementów wieloletniej strategii rozwoju Programu KMO, opracowanej w celu zapewnienia stabilnego funkcjonowania i wzmacniania jego komponentów.

– Jako partner regionalny Programu, chcemy tworzyć pomosty między systemem oświaty a edukacją nieformalną – „ambasadorami” jej metod i praktyk w szkołach są Opiekunowie KMO. Wierzymy, że połączenie entuzjazmu, zabawy i rozbudzania ciekawości świata z praktyką i wiedzą nauczycieli i instruktorów, zaowocuje udoskonaleniem metod pracy obydwu sfer działalności edukacyjnej. Pragniemy zwiększyć nasz potencjał, nawiązywać nowe kontakty, pozyskiwać animatorów i włączać w działania Stowarzyszenia osoby angażujące się w popularyzację wiedzy – mówi Tomasz Michalski, prezes Stowarzyszenia ExploRes.

Stowarzyszenie i Centrum Nauki Kopernik dołożą wszelkich starań, aby dostęp do oferty KMO pozostał bezpłatny dla uczestników Programu.

Partnerzy utrzymują relacje od wielu lat. Wraz z innymi instytucjami non-profit współtworzą środowisko centrów nauki i organizacji ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji. Zawiązane wielostronne porozumienie o nazwie „Społeczeństwo i Nauka” (SPiN) służy zwiększeniu efektywności podejmowanych działań – przybierają one różne formy, ale łączy je rozbudzanie ciekawości świata, podkreślanie roli indywidualnego doświadczenia, zaangażowania, kreatywności i krytycznego myślenia.

Więcej informacji można znaleźć, klikając w poniższe linki:

http://m.rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,106519,16766727,Bedzie_wiecej_Klubow_Mlodych_Odkrywcow.html

http://supernowosci24.pl/kluby-mlodego-odkrywcy-beda-sie-rozwijac/

http://www.kopernik.org.pl/news/n/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju-sieci-klubow-mlodego-odkrywcy/

http://www.radio.rzeszow.pl/informacje/item/31791-bedzie-wiecej-klubow-malego-odkrywcy

 

 

Data dodania: 08.10.2014 Autor: kmo