Badacze KMO - "Tajemnice figur"

Data dodania: 24.07.2020 Autor: Bożena Goszczyńska

 

Od I do V 2020 r. w SP nr 7 w Chełmie Klub Kurczaki oraz Klub Studencki PWSZ w Chełmie MathExp realizowały projekt „Tajemnice figur”. Przedmiotem badan były własności figur płaskich i przestrzennych.

W wyniku aktywności oraz podejmowanych działań klubowicze zaproponowali własne nazwy figur płaskich i przestrzennych oraz zauważyli, że nazwa nie uwzględnia wszystkich własności. Podczas eksperymentów zbudowali strategie obliczania obwodów figur z wykorzystaniem sznurka, centymetra, linijki, stopy, taśmy klejącej. Eksperymenty potwierdziły stawiane hipotezy. Największą trudność dla uczniów stanowiły zależności pomiędzy obwodem, a polem figury ze względu na duży poziom abstrakcyjności. Klubowicze potrzebowali dużej pracy na konkretach, aby zbudować wyobrażenie związków zachodzących pomiędzy obwodem a polem figury. Uczniowie przelewając płyny stawiali hipotezy i weryfikowali ich prawdziwość. Dużym zaangażowaniem cieszyły się zadania z wykorzystaniem zestawów konstrukcyjnych zakupionych w ramach projektu oraz samodzielne wycinanie, odmierzanie i porównywanie figur z brystolu.

Studenci podczas prowadzonych obserwacji zauważyli, że radość z odkrywania matematyki towarzyszy sprawczości i proaktywności uczniów. Uczniowie chętnie współdziałali w procesie odkrywania oraz dzielili się spostrzeżeniami i wnioskami. W trakcie eksperymentów studenci zauważyli trudności na jakie napotykają uczniowie w procesie uczenia się geometrii. Istotnym wnioskiem było dostrzeżenie indywidualnych potrzeb w pracy zespołowej uczniów oraz stworzenie przestrzeni do aktywności własnej sprzyjającej kształtowaniu wyobrażeń i zainteresowań poznawczych oraz różnorodności w poszukiwaniu odpowiedzi na postawione pytania. Uczniowie zauważyli, iż eksperymentując łatwiej jest znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące własności figur i brył.

Zachęcamy opiekunów do podejmowania projektów badawczych o tematyce z różnych obszarów. Na naszym przykładzie można zauważyć, że matematyczne eksperymenty i prowadzone obserwacje sprzyjają rozwijaniu zainteresowań poznawczych uczniów oraz angażują ich w działania na rzecz własnego procesu uczenia się. Polecamy zaangażowanie klubowiczów z innych etapów nauczania. Inicjując uczenie się rówieśnicze zwiększamy skuteczność rozumienia pojęć matematycznych oraz wyobrażeń geometrycznych.

DODAJ INSPIRACJĘ

Masz ciekawy pomysł na inspirację dla innych odkrywców? Uzupełnij formularz i prześlij go do nas.

DODAJ INSPIRACJĘ