Paulina Klimek

Która parówka lepsza? :)

Co siedzi w ziemniaku?

Jak rozłożyć kolor flamastra? chromatografia

badamy odczyn pH roztworów