ŚWIĘTOKRZYSKIE: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach to wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli posiadająca akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Jest jednostką organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.  W ramach ŚCDN działa również Centrum Edukacyjne w Wólce Milanowskiej.

ŚCDN świadczy różnorodne, profesjonalne usługi edukacyjne adresowane do nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych, pracowników organów sprawujących nadzór pedagogiczny oraz prowadzących szkoły, a także pracowników innych podmiotów edukacyjnych. Udziela wsparcia szkołom i placówkom w realizacji ich działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej, zgodnie z potrzebami lub zainteresowaniami, poprzez różnorodne formy doskonalenia zawodowego. Realizuje szereg projektów finansowanych ze środków europejskich. Współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami.

Instytucja jest partnerem regionalnym programu Klub Młodego Odkrywcy od 2023 roku.

Strona internetowa SCDN w Kielcach

Koordynatorką współpracy regionalnej programu KMO jest Małgorzata Grzegorczyk – nauczycielka konsultantka w Pracowni Przedmiotów Ścisłych w ŚCDN w Kielcach. Z wykształcenia nauczycielka fizyki i matematyki, doradczyni zawodowa. Prowadzi szkolenia i konsultacje w zakresie:

 

 

  • pracy z uczniami metodą projektu, w tym STEAM-owych projektów,
  • rozbudzania dociekliwości ucznia poprzez samodzielne eksperymentowanie,
  • wzmacniania motywacji do uczenia się poprzez ciekawie prowadzony proces dydaktyczny angażujący ucznia,
  • rozwijania u uczniów umiejętności ważnych dla funkcjonowania człowieka w życiu dorosłym, zgodnie z Zintegrowaną Strategią Umiejętności 2030,
  • wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym.

Zapraszamy do kontaktu: malgorzata.grzegorczyk@scdn.pl