KUJAWSKO-POMORSKIE: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

UKW to największa uczelnia w Bydgoszczy i druga w województwie kujawsko-pomorskim. Od 50 lat kształci studentki i studentów, udowadniając, że nowoczesność i innowacyjność znakomicie łączą się z tradycją. Kadra dydaktyczna stale podnosi swoje kwalifikacje oraz uczestniczy w nowych projektach badawczych i szkoleniowych. Uniwersytet oferuje ponad 50 kierunków studiów: licencjackich i inżynierskich (I stopnia), magisterskich uzupełniających (II stopnia) oraz doktoranckich. Prowadzi też blisko 40 kierunków studiów podyplomowych, poszerzających kwalifikacje i nadających nowe uprawnienia.

Koordynatorem współpracy regionalnej programu KMO jest dr Adam Mroczkowski, adiunkt w Katedrze Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji.

Adam Mroczkowski jest doktorem nauk społecznych, matematykiem i pedagogiem. Podejmowana przez niego problematyka badawcza oscyluje wokół konstruktywistycznych rozwiązań w edukacji matematycznej i obejmuje takie kategorie jak kultura uczenia się i nauczania matematyki, nastawienie matematyczne oraz organizowanie warunków do uczenia się matematyki w środowisku szkolnym i wirtualnym. Jego poszukiwania sytuowane są w obrębie socjokulturowej teorii uczenia się Jerome’a S. Brunera i Lwa S. Wygotskiego.

Zapraszamy do kontaktu: adamrm@ukw.edu.pl