Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności działa od 2000 roku. W Polsce działalność PAFW jest skoncentrowana na inicjatywach edukacyjnych służących przede wszystkim wyrównywaniu szans, a zarazem unowocześnianiu oświaty, a także na wyzwalaniu i umacnianiu aktywności obywatelskiej zwłaszcza na terenach wiejskich i w małych miastach.

Swoją misję Fundacja urzeczywistnia poprzez realizację programów - na które przeznaczyła już ponad 140 mln USD - w trzech obszarach tematycznych: inicjatywy w zakresie edukacji, rozwój społeczności lokalnych i dzielenie się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji. Fundacja finansuje swoją działalność z przychodów funduszu wieczystego, którego źródłem są środki pochodzące z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości. Dotychczas przekazał on do Fundacji 250 mln USD.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wspiera program Klub Młodego Odkrywcy od 2002 roku. 

Więcej o Fundacji: www.pafw.pl