Zmiana czasu

Powrót

Polska leży w dwóch strefach czasowych. Przeważająca część naszego kraju znajduje się w strefie środkowoeuropejskiej UTC+1, a krańce wschodnie (w tym Lubaczów) w strefie wschodnioeuropejskiej UTC+2  z czasem strefowym o godzinę późniejszym niż w pozostałej części kraju.

W związku z tą różnicą rozwiązaniem okazało się wprowadzenie czasu urzędowego obowiązującego na terytorium całego państwa:

  • czasu podstawowego (zimowego) UTC+1
  • oraz czasu letniego UTC+2.

Zmianę czasu na letni reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017–2021.

Zgodnie z tym rozporządzeniem czas z zimowego na letni zmieniamy, przestawiając zegarki z godziny 2.00 na 3.00. W tym roku zmiana ta nastąpiła w nocy z 24 na 25 marca. Czas letni będzie odwołany w nocy z 27 na 28 października. Odwołanie czasu letniego polega na zmianie wskazań zegarków z godziny 3.00 na 2.00.

Ciekawostka:

Gdyby wprowadzono w naszym kraju czas letni jako czas obowiązujący cały rok, najbardziej odczulibyśmy to w okresie zimowym. 22 grudnia tego roku w Lubaczowie Słońce wzeszłoby dopiero o 8.25, a zachód nastąpiłby o 16.28 (przy obecnie obowiązującym czasie urzędowym wschód Słońca w Lubaczowie nastąpi o 7.25, a zachód o 15.28).

Pozostawienie czasu podstawowego (zimowego) spowodowałoby natomiast, że 22 czerwca wschód Słońca nastąpiłby bardzo wcześnie – w Lubaczowie moglibyśmy go oglądać już o 3:17. Zachód nastąpiłby już o 19:41 (przy obecnie obowiązującym czasie urzędowym wschód 4:17, a zachód 20:41).

Opracowano na podstawie danych ze strony https://www.weatheronline.pl/weather/maps/city

Komentarze