Spotkanie partnerów KMO

Powrót

27 i 28 lipca w Wildze pod Warszawą ośmiu obecnych bądź przyszłych partnerów regionalnych KMO, partner strategiczny, partnerzy merytoryczni programu oraz zespół KMO z Pracowni Edukacji pracowali nad modelem współpracy.

Współpraca zakłada wsparcie partnerów CNK przy organizacji wydarzeń regionalnych oraz szkoleniach opiekunów programu w regionie. Ułatwi komunikację i wymianę doświadczeń pomiędzy CNK, a partnerami, a także partnerów między sobą.

Omówiliśmy dokumenty formalizujące współpracę pomiędzy Centrum, a partnerami, które już wkrótce staną się podstawą funkcjonowania programu. Są to Karta KMO zawierająca misję, wizje i cele programu oraz Duża Karta KMO regulująca zasady współpracy.

W spotkaniu wzięli udział:

Partnerzy strategiczni:

 • Mirosław Czyżewski - PAFW
 • Małgorzata Całka - BOEING

Partnerzy merytoryczni:

 • Maria Mach - KFnRD

Partnerzy regionalni:

 • Tomasz Madej - ExploRes Rzeszów
 • Dominik Pasternak i Szymon Pitek - MOA Niepołomice
 • Julita Majewska i Marlena Kowalska - ODN Olsztyn
 • Elżbieta Miterka - PWSZ Chełm
 • Barbara Foryt - sieć KMO w Chełmie
 • Anna Janicka - Łódzki Uniwerytet Dziecięcy Politechniki Łódzkiej
 • Piotr Zieliński - Młyn Wiedzy Toruń
 • Dariusz Bojek - ZSTiKT Leszno

Pracownia Edukacji CNK

 • Dyrektor Anna Dziama
 • Kierownik Jakub Bochiński
 • Koordynatorka KMO - Zuzanna Michalska
 • Specjalistka ds merytorycznych i komunikacji z partnerami - Zofia Magier
 • Specjalistka ds organizacyjnych i finansowych - Monika Borecka

Pracowaliśmy bardzo intensywnie nad pomysłami rozwoju KMO, mnóstwo się dowiedzieliśmy o sobie nawzajem i mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w większym składzie.

Zuzanna Michalska