Aktualności

Jak przeciwdziałać wykluczeniom w edukacji

W trakcie wydarzenia PowerED, na zaproszenie Katalyst Education, opracowano rekomendacje dla samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, które chcą skutecznie zmieniać sposób działania polskich szkół na bardziej inkluzywny, nowoczesny i sprzyjający rozwojowi wszystkich uczniów.

Zachęcamy do czytania i dzielenia się efektem pracy kilkudziesięciu ekspertów z organizacji od lat zaangażowanych w pracę na rzecz dobrej edukacji. Są to rekomendacje dla sektora prywatnego, pozarządowego i samorządowego. Rozsyłajcie, udostępniajcie, niech się przydaje szeroko i długo.

https://power-ed.pl/

Data dodania: 05.02.2021 Autor: KMO