Aktualności

Konkurs "Na wakacjach spotkałem matematykę"

Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki przy Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs „Na wakacjach spotkałem matematykę”.

Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki przy Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs Na wakacjach spotkałem matematykę. Celem konkursu jest

  • popularyzacja matematyki, kształtowanie i wzmacnianie zainteresowania matematyką,
  • pogłębienie kompetencji matematycznych uczniów,
  • pokazanie różnych oblicz matematyki, jej wszechobecności w różnych dziedzinach naszego życia

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz szkół
ponadpodstawowych, którzy potrafią poszukiwać aspektów matematycznych w otaczającym ich
świecie, w warunkach wakacyjnych.

Zadaniem konkursowym jest utworzenie pracy w dowolnej technice graficznej, fotograficznej lub
w formie tekstowej ukazującej dowolny aspekt matematyki napotkany w czasie wakacji. W
przypadku prac plastycznych konieczne jest dodanie opisu słownego wyjaśniającego związek pracy
z Królową Nauk oraz okoliczności spotkania z matematyką.

Prace konkursowe można zacząć tworzyć już od początku wakacji, a termin ich nadsyłania upływa
30 września 2020 roku.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

  • uczniowie przyszłorocznych klas II – V szkół podstawowych,
  • uczniowie przyszłorocznych klas VI – VIII szkół podstawowych,
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Szczegóły (regulamin, sposób nadsyłania prac, kryteria oceniania) pod linkiem
http://math.uwb.edu.pl/pl/ckum/konkurs.php

Data dodania: 17.06.2020 Autor: Uniwersytet w Białymstoku