Aktualności

Konkurs "Tropiciele matematyki i geografii" w szkole w Mielniku

Materiały "Zadania z egzaminu dla pilotów" przesłane do Klubowiczów z naszych matematycznych Klubów "My, tropiciele matematyki" i "My, matematycy" stały się inspiracją dla nauczycieli ze szkoły podstawowej w Mielniku do zorganizowania konkursu matematyczno-geograficznego dla uczniów. Bardzo cieszymy się, że nasza działalność inspiruje środowisko!

Informacje o konkursie ze strony Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej

„Ogłaszamy konkurs skierowany do uczniów Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku. Polega on na rozwiązaniu zadań z jednego, dwóch lub trzech zestawów zamieszczonych poniżej (można je sprawdzić na stronie szkoły – red.). Sprawdzają one nie tyle wiedzę, co umiejętności szacowania bez wsparcia technicznego. Ćwiczą intuicję matematyczną, geograficzną oraz zmysł obserwacji. Oprócz wskazania odpowiedzi (bez wykonywania pomiarów) należy przy każdym zadaniu przedstawić tok swojego rozumowania. Każdy uczestnik konkursu otrzyma nagrodę w postaci oceny z matematyki oraz geografii.

Odpowiedzi proszę przesyłać do 10 maja (…)

 Ciekawostka: do udziału w konkursie zachęciła nas p. Anna Rybak prowadząca Klub Młodego Odkrywcy oraz pracująca na Uniwersytecie w Białymstoku, do której na zajęcia kilkakrotnie jeździli uczniowie z klasy siódmej i ósmej. Ponadto, zadania zawarte w zestawach utworzył specjalista m. in. z zakresu geometrii nieeuklidesowych, István Lénárt, dla pewnej spółki lotniczej w celu przygotowania do egzaminów zawodowych i rozwinięcia w nich umiejętności dokonywania w pamięci szacowań. Zadania zostały też przedstawione nauczycielom matematyki na Konferencji Krajowej Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki w 2019 roku.”

Data dodania: 04.05.2020 Autor: Uniwersytet w Białymstoku