Aktualności

Matematyczne KMO w domu - rozwiązujemy zadania z egzaminu dla pilotów

W kwietniu 2020 znowu nie mogliśmy spotkać się na zajęciach naszych Klubów, więc znowu powstał materiał, który został wysłany do Klubowiczów, ich Rodziców i Nauczycieli. Tym razem ćwiczymy swoją intuicję matematyczną i zmysł obserwacji. Materiał zawiera zestawy zadań, które zostały opracowane przez Pana Istvana Lenarta z ELTE University w Budapeszcie jako sugestie na egzamin dla pilotów. Poniżej pełny tekst materiału. Wstęp jest wspólny dla uczestników obu naszych Klubów, zaś zestawy zadań podane są oddzielnie dla uczniów szkół podstawowych (Klub My, tropiciele matematyki) i średnich (Klub My, matematycy).

Wprowadzenie

Mój dobry kolega i współpracownik z ELTE University w Budapeszcie, specjalista m. in. z zakresu geometrii nieeuklidesowych, István Lénárt, został jakiś czas temu poproszony przez pewną spółkę lotniczą o utworzenie zadań, w których nie ma zbyt wielu obliczeń, w celu przygotowania pilotów do egzaminów zawodowych i rozwinięcia w nich umiejętności dokonywania w pamięci oszacowań. Zadania te nie służą głębokiemu wyjaśnieniu tematu, ale rozwinięciu u laików matematycznych podstawowej orientacji w zakresie podstawowych pojęć z zakresu geometrii, trygonometrii, geografii, nawigacji, rachunku pamięciowego i odgadywania. W większości przypadków celem nie jest udzielenie dokładnej odpowiedzi, ale dokonanie rozsądnego oszacowania „w podbramkowej sytuacji” bez wsparcia technicznego.

Zadania te przedstawiliśmy nauczycielom matematyki na Konferencji Krajowej Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki w 2019 roku, a następnie przygotowaliśmy publikację w materiałach pokonferencyjnych, gdzie zadania podzieliliśmy na zestawy tematyczne.

Teraz zachęcamy do podjęcia próby rozwiązania niektórych zestawów, odpowiednich – naszym zdaniem – dla uczniów szkół podstawowych i średnich, bez poszukiwania odpowiedzi w Internecie, bez wykonywania dokładnych pomiarów i obliczeń, po prostu opierając się na obserwacji globusa (tam, gdzie to jest pomocne) i swojej intuicji. Numery zestawów zostały zachowane, jak w publikacji. Warto czasami zająć się zadaniami trochę innymi od tych, przy pomocy których przygotowujemy się do egzaminów. Warto zainspirować wyobraźnię i pozwolić działać intuicji. Nawet, jeżeli efekty pracy nie będą perfekcyjne, pozwolą nam rozwinąć odwagę w myśleniu i wyrażaniu swoich przypuszczeń (które czasem mogą okazać się złudne, ale to też jest jakieś doświadczenie).

Odpowiedzi, jak zwykle, można przesyłać na adres a.rybak@uwb.edu.pl. Komentarz mailowy do każdego listu gwarantowany.

Z pozdrowieniami,

Anna Rybak i István Lénárt

 

Data dodania: 04.05.2020 Autor: Uniwersytet w Białymstoku