Aktualności

Nowoczesny nauczyciel? Konferencja Pokazać – Przekazać 2019

W tym roku konferencja będzie skupiać się wokół osoby uczącej i ról – zawodowych i społecznych – jakie pełni w relacji z uczącymi się. Zgłoszenia do 21 czerwca.

Zapraszamy na konferencję Konferencja Pokazać – Przekazać 2019, która odbędzie się w dniach 23 -24 sierpnia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Organizatorzy Pokazać – Przekazać ogłosili niedawno tegoroczny temat konferencji. Ze względu na ostatnie wydarzenia w polskiej oświacie oraz zmiany w światowym postrzeganiu edukacji, postanowili przyjrzeć się dotychczasowemu modelowi kształcenia. Jak podkreślają – dyskusja nad przyszłością szkoły wciąż się toczy.

Podczas tegorocznej konferencji Pokazać – Przekazać, będącej spotkaniem szerokich środowisk edukacyjnych, organizatorzy chcieliby zwrócić uwagą na istotny aspekt tej dyskusji. Zastanowić się nad przeformułowaniem definicji osoby nauczającej i osoby uczącej się. Spróbować odejść od kultury nauczania na rzecz kultury uczenia się, aby w ten sposób móc efektywnie przygotować młode pokolenia do funkcjonowania w nowoczesnej rzeczywistości.

Praca z rozkładem materiału, wytyczanie celów, tworzenie scenariuszy zajęć itd., czyli planowanie procesu nauczania nie wystarczy wobec wyzwań nowoczesnego kształcenia. Dzisiejsza szkoła w centrum zainteresowania musi postawić ucznia, jako indywidualną jednostkę, na niego przenieść ciężar zdobywania wiedzy i doświadczenia. By mogło do tego dojść, potrzebne jest przedefiniowanie roli nauczyciela oraz zmiana metodyki uczenia. Jako społeczeństwo musimy uwierzyć w kompetencje zawodowe osób, które biorą na siebie odpowiedzialność za kształtowanie postaw, pojęć, idei mających wpływ na przyszłość świata, w którym żyjemy.

Wątek ten podjęty zostanie podczas wykładu inauguracyjnego, poprowadzonego przez prof. dr hab. Tomasza Szkudlareka, kierownika Zakładu Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego oraz podczas zaplanowanych na pierwszy dzień konferencji warsztatów i debat.

W drugiej części konferencji zgłębione zostaną metody Inquiry Based Learning (uczenie przez odkrywanie/dociekanie) oraz Problem Based Learning, Project Based Learning (metody zdobywania wiedzy i kompetencji w określonej dziedzinie na bazie rozwiązywania problemu albo pracy nad realizacją konkretnego projektu).

Metody te mogą wspierać procesy samodzielnego uczenia się uczniów. O specyfice tych metod, ich systemowym wdrażaniu, trudnościach oraz pierwszych sukcesach opowie dr Sharon Friesen z Uniwersytetu w Calgary, gość specjalny konferencji.

Ze szczegółowym planem wydarzenia można zapoznać się na tej stronie. Zgłoszenia na konferencję można przesłać w tym formularzu do 21 czerwca.

Data dodania: 31.05.2019 Autor: KMO Data wydarzenia: 23.08.2019 Miasto: Warszawa