POMORZE GDAŃSKIE: WSB Merito i PCEN

Uniwersytet WSB Merito – uczelnia niepubliczna założona w Gdańsku w 1998 roku. Kształci studentów na czternastu kierunkach studiów I stopnia, trzech kierunkach studiów jednolitych magisterskich oraz siedmiu kierunkach studiów II stopnia. Uniwersytet WSB Merito przyznaje tytuły naukowe doktora i doktora habilitowanego. Partner programu KMO od 2019 roku.

Koordynatorka ds. współpracy regionalnej ze strony WSB Merito jest pani profesor Jolanta Kruk.

Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku to publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli posiadająca akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty. Organem prowadzącym Centrum jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

PCEN wspiera pomorskich nauczycieli, doradców metodycznych i dyrektorów; organizuje oraz prowadzi różnorodne formy doskonalenia zawodowego. Centrum udziela wsparcia szkołom i placówkom w realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej, zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami. Centrum realizuje szereg projektów finansowanych ze środków europejskich, współpracuje z wieloma instytucjami oraz organizacjami. PCEN opracowuje i publikuje materiały informacyjne, a także dydaktyczno-metodyczne, w tym trzy czasopisma: dwumiesięcznik Edukacja Pomorska oraz periodyki CENe Inspiracje Metodyczne i CENne Praktyki. Funkcję Dyrektora PCEN pełni Ewa Furche.

Strona internetowa PCEN w Gdańsku

Centrum jest partnerem regionalnym programu Klub Młodego Odkrywcy od maja 2023 roku.

Koordynatorką bieżącej współpracy regionalnej programu KMO ze strony PCEN jest Magdalena Urbaś – nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii w PCEN w Gdańsku.

Zapraszamy do kontaktu: magdalena.urbas@pcen.gda.pl