ŚLĄSK: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego

Uniwersytet Śląski w Katowicach, jedna z największych i najdynamiczniej rozwijających się polskich uczelni, oferuje nowatorskie rozwiązania w edukacji oraz przyjazną przestrzeń prowadzenia badań. Powstał 8 czerwca 1968 roku jako dziewiąta tego typu placówka w kraju. Obecnie kształci blisko 35 000 studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Pracownicy, studenci i młodzi naukowcy związani z Uniwersytetem Śląskim, prowadząc wszechstronną działalność indywidualnie i w zespołach, włączają się w poszukiwanie rozwiązań problemów uznanych w Polsce i na świecie za priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego. Od października 2019 w ramach uczelni funkcjonuje 8 wydziałów, 25 instytutów dyscyplinowych oraz 2 szkoły doktorskie.

Partnerstwo z Centrum Nauki Kopernik realizowane jest na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ. Wydział jest zlokalizowany w Katowicach, Chorzowie i w Sosnowcu. W obrębie jego struktury funkcjonuje 6 instytutów naukowych. Oferta dydaktyczna Wydziału obejmuje 12 kierunków studiów w języku polskim oraz 4 w języku angielskim, a także studia podyplomowe. Studenci korzystają z ponad 1200 stanowisk do pracy. Wydział dysponuje 59 laboratoriami i pracowniami oraz 3 laboratoriami akredytowanymi.

Strona www

Koordynatorką współpracy regionalnej programu KMO jest dr hab. Małgorzata Karolus, prof. Uniwersytetu Śląskiego, kierowniczka studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych w zakresie inżynierii materiałowej.