Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie jest instytucją, która organizuje i prowadzi sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów oraz nauczycieli wszystkich specjalności, poziomów kształcenia oraz typów szkół i placówek oświatowych Miasta Olsztyna. Jedną z takich sieci jest sieć opiekunów KMO. ODN służy pomocą w diagnozowaniu potrzeb szkół i planowaniu działań podnoszących poziom ich pracy. Oferuje różnorodne formy doskonalenia, w tym konferencje, wykłady i warsztaty, upowszechnia przykłady dobrych praktyk, a także udziela konsultacji zespołowych i indywidualnych. Jest partnerem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, organizatora Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki. Od 2015 roku ośrodek współpracuje z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w zakresie popularyzacji nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez realizację działań związanych ze strategią rozwoju Klubów Młodego Odkrywcy.

Strona WWW