WARMIA i MAZURY: Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli

Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli jest placówką inspirującą, organizującą i prowadzącą sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych. Jedną z takich sieci jest sieć opiekunów KMO. OCEN służy pomocą w diagnozowaniu potrzeb szkół i planowaniu działań podnoszących poziom ich pracy. Oferuje różnorodne formy doskonalenia, w tym konferencje, wykłady i warsztaty, upowszechnia przykłady dobrych praktyk, udziela konsultacji zespołowych i indywidualnych. Jest partnerem Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, w zakresie organizacji Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki. Od 2015 roku OCEN współpracuje z Centrum Nauki Kopernik. Jest partnerem regionalnym KMO. Będąc blisko opiekunów KMO wspiera ich działania, zapewniając równy dostęp do działań związanych z realizacją strategii rozwoju Klubów Młodego Odkrywcy.

Koordynatorką współpracy regionalnej programu KMO jest Marlena Kowalska – konsultant w Olsztyńskim Centrum Edukacji Nauczycieli, nauczycielka biologii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Olsztynie, Opiekunka KMO „Naładowani ATP”.

Kontakt: kowalska.marlena@ocen.olsztyn.eu

Strona WWW