ŁÓDZKIE: Łódzki Uniwersytet Dziecięcy Politechniki Łódzkiej

Łódzki Uniwersytet Dziecięcy Politechniki Łódzkiej powstał w 2008 roku i jest jednostką pozawydziałową uczelni. Organizuje warsztaty i wykłady dla dzieci i młodzieży, które odbywają się w laboratoriach Politechniki Łódzkiej, w większości prowadzone są przez pracowników naukowych uczelni, ale również zapraszani są wykładowcy i eksperci z różnych dziedzin, z kraju i  z zagranicy. Podstawowe programy to: ŁUD dla Siedmiolatków,  ŁUD dla dzieci w wieku 8-12 lat, ŁUD dla Absolwentów – dla młodzieży w wieku 13-17 lat oraz Wolontariat Junior. Realizowaliśmy również projekt Ścieżki Młodych Odkrywców, wypożyczamy do szkół podstawowych mini centrum nauki na korytarz szkolny – Minipheanomenta, którego twórcą jest prof. Lutz Fisser z Flensburga. Organizujemy warsztaty dla nauczycieli i jesteśmy obecnie partnerem projektu „Phereclos – Partnerships for pathways to Higher Education and science engagement in Regional Clusters of Open Schooling”, który jest koordynowany przez Uniwersytet dla Dzieci w Wiedniu.

Do tej pory w zajęciach ŁUD uczestniczyło blisko 20 000 dzieci, odbyło się kilkaset wykładów i kilka tysięcy warsztatów, kilkanaście konferencji dla młodzieży, a także wiele innych zajęć towarzyszących np. zwiedzanie uczelni w formie gry terenowej z okazji 70-lecia Politechniki Łódzkiej.

Koordynatorką współpracy regionalnej programu KMO jest Anna Janicka, która jest założycielką i dyrektorką Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego Politechniki Łódzkiej.

Zapraszamy do kontaktu: anna.janicka@p.lodz.pl

Strona internetowa partnera