Aktualności

Konkurs dla partnerów regionalnych sieci programu KMO na dofinansowanie działań wzmacniających i rozwijających społeczność KMO w Polsce

Sieć KMO to kilkanaście instytucji, które mają za zadanie rozwijać i wspierać społeczność KMO – Opiekunów, klubowiczów i rodziców. Dzięki temu, KMO ma swoje miejsca w całej Polsce. To placówki o różnej specjalizacji, wielkości i zasięgu, zwani Partnerami regionalnymi sieci programu KMO. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, która od początku wspiera program KMO, oraz Centrum Nauki Kopernik ogłaszają konkurs grantowy dla Partnerów regionalnych wymienionych na stronie programu.

Cele konkursu:

 • identyfikowanie i pozyskiwanie nowych opiekunów w otoczeniu partnera;
 • promowanie idei i programu KMO w regionach;
 • włączanie nowych opiekunów do społeczności opiekunów w regionie i w sieci ogólnopolskiej;
 • wspieranie rozwoju kompetencji opiekunów do pracy w programie – spotkania, szkolenia, wymiana wiedzy i doświadczeń, sieciowanie, współpraca w realizacji wspólnych działań, zwiększanie aktywności KMO w regionach.

Harmonogram konkursu: 

 • 21.12.2021 – ogłoszenie konkursu
 • 31.01.2022 – zakończenie przyjmowania wniosków
 • 07.02.2022 – ogłoszenie wyników
 • 16.05.2022 – termin zakończenia projektów
 • 31.05.2022 – termin przesłania sprawozdania końcowego

Partner ubiegający się o dofinansowanie powinien:

 • należeć do sieci partnerów regionalnych KMO;
 • przedstawić szczegółowe cele projektu, na który ubiega się o dofinansowanie przy czym głównym celem powinno być pozyskanie nowych opiekunów bądź rozwój kompetencji opiekunów już działających;
 • przedstawić korzyści dla uczniów / klubowiczów ze swojego regionu;
 • wykazać wkład finansowy bądź pozafinansowy swojej instytucji w realizację projektu, który powinien stanowić przynajmniej 20% całej kwoty dofinansowania;
 • przedstawić mierniki sukcesu projektu.

Odbiorcy:

 • odbiorcą bezpośrednim konkursu są partnerzy regionalni;
 • odbiorcą pośrednim są Opiekunowie i klubowicze programu KMO

Partnerzy mogą ubiegać się o granty do wysokości 7.500 zł. Pula środków w konkursie to 37.500 zł. Planowanych jest przyznanie od 4 do 6 dotacji.

Załączniki:

 • regulamin konkursu
 • wzór umowy, którą CNK podpisze z każdym beneficjentem przed przekazaniem środków z wygranej
 • formularz zgłoszenia (UWAGA! Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie jest wyrażenie zgody w formularzu pod załączonym linkiem)
 • wzór sprawozdania końcowego

Na zgłoszenia przygotowane w załączonym formularzu czekamy do 31.01.2022. Do przystąpienia do konkursu niezbędna jest akceptacja Regulaminu.

Serdecznie zapraszamy, czekamy na zgłoszenia i trzymamy kciuki, a w razie pytań, zapraszamy do kontaktu mailowego.

Zuzanna Michalska

Regulamin konkursu Regiony KMO

Wzór umowy w konkursie Regiony KMO

Formularz zgłoszenia

Sprawozdanie z konkursu

Data dodania: 21.12.2021 Autor: Administrator