News

Zrealizujcie w swoim klubie projekt badawczy „Oko w oko z rozwielitką” i poznajcie lepiej edukacyjne projekty badawcze. Pokażcie klubowiczom i klubowiczkom elementy pracy badacza i zainspirujcie do naukowego poznawania otaczającego świata. Dowiedzcie się więcej na spotkaniach informacyjnych w dniu 8 i 15 lutego.

Rozwielitki to małe, widoczne gołym okiem skorupiaki o niemalże przezroczystych pancerzach. W naturze żyją w stawach czy kałużach, żywią się glonami i zawiesiną organiczną odfiltrowywanymi z wody. Stanowią interesujący obiekt badawczy, który można z powodzeniem hodować w warunkach domowych. Badanie zachowania, żywotności czy rozmnażania rozwielitek będzie z pewnością ciekawym i wciągającym działaniem dla klubowiczów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie projektu klubowicze przejdą przez kolejne etapy metody badawczej: będą prowadzili obserwacje, zadawali pytania, stawiali hipotezy, projektowali i prowadzili doświadczenia, zbierali i analizowali dane, będą mieli okazję do prezentowania i omawiania wyników z rówieśnikami. Dzięki temu rozwiną kompetencje badawcze i społeczne. Projekt jest również propozycją na działanie KMO w edukacji zdalnej lub hybrydowej. Zachęca klubowiczów do wykonywania różnorodnych zadań praktycznych, ale także komunikacji i współdziałania z kolegami i koleżankami.

W ramach projektu 15 klubów przeprowadzi projekt badawczy „Oko w oko z rozwielitką”, przygotowany przez zespół KMO z uwzględnieniem warunków edukacji zdalnej. Opiekunowie będą wspierani przez eksperta, Sebastiana Kwiatkowskiego, biologa molekularnego z Wydziału Biologii UW, poprzez spotkania grupowe oraz konsultacje indywidualne. Kluby otrzymają materiały do realizacji projektu o wartości do 600 zł. Projekt będzie realizowany w okresie luty – czerwiec 2021 r.

Do udziału w projekcie zapraszamy kluby, których członkami są uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych, działające w województwie mazowieckim zwłaszcza w mniejszych miejscowościach.

Zapraszamy na spotkania informacyjne:
8 lutego (poniedziałek) o godz. 17.30 na platformie MS Teams

15 lutego (poniedziałek) o godz. 17.00 na platformie MS Teams – LINK DO SPOTKANIA

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdują się w zakładce Oferta – Projekt Badacze KMO

Date added: 05.02.2021 Author: KMO Date of event: 15.02.2021 City: online