Badacze KMO - "Tajemnice figur"

Date added: 24.07.2020 Author: Bożena Goszczyńska

 

Od I do V 2020 r. w SP nr 7 w Chełmie Klub Kurczaki oraz Klub Studencki PWSZ w Chełmie MathExp realizowały projekt „Tajemnice figur”. Przedmiotem badan były własności figur płaskich i przestrzennych.

W wyniku aktywności oraz podejmowanych działań klubowicze zaproponowali własne nazwy figur płaskich i przestrzennych oraz zauważyli, że nazwa nie uwzględnia wszystkich własności. Podczas eksperymentów zbudowali strategie obliczania obwodów figur z wykorzystaniem sznurka, centymetra, linijki, stopy, taśmy klejącej. Eksperymenty potwierdziły stawiane hipotezy. Największą trudność dla uczniów stanowiły zależności pomiędzy obwodem, a polem figury ze względu na duży poziom abstrakcyjności. Klubowicze potrzebowali dużej pracy na konkretach, aby zbudować wyobrażenie związków zachodzących pomiędzy obwodem a polem figury. Uczniowie przelewając płyny stawiali hipotezy i weryfikowali ich prawdziwość. Dużym zaangażowaniem cieszyły się zadania z wykorzystaniem zestawów konstrukcyjnych zakupionych w ramach projektu oraz samodzielne wycinanie, odmierzanie i porównywanie figur z brystolu.

Studenci podczas prowadzonych obserwacji zauważyli, że radość z odkrywania matematyki towarzyszy sprawczości i proaktywności uczniów. Uczniowie chętnie współdziałali w procesie odkrywania oraz dzielili się spostrzeżeniami i wnioskami. W trakcie eksperymentów studenci zauważyli trudności na jakie napotykają uczniowie w procesie uczenia się geometrii. Istotnym wnioskiem było dostrzeżenie indywidualnych potrzeb w pracy zespołowej uczniów oraz stworzenie przestrzeni do aktywności własnej sprzyjającej kształtowaniu wyobrażeń i zainteresowań poznawczych oraz różnorodności w poszukiwaniu odpowiedzi na postawione pytania. Uczniowie zauważyli, iż eksperymentując łatwiej jest znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące własności figur i brył.

Zachęcamy opiekunów do podejmowania projektów badawczych o tematyce z różnych obszarów. Na naszym przykładzie można zauważyć, że matematyczne eksperymenty i prowadzone obserwacje sprzyjają rozwijaniu zainteresowań poznawczych uczniów oraz angażują ich w działania na rzecz własnego procesu uczenia się. Polecamy zaangażowanie klubowiczów z innych etapów nauczania. Inicjując uczenie się rówieśnicze zwiększamy skuteczność rozumienia pojęć matematycznych oraz wyobrażeń geometrycznych.

Add inspiration

Do you have an interesting idea for inspiration for other explorers? Complete the form and send it to us.

Add inspiration