Mali konstruktorzy

Date added: 16.02.2020 Author: Anna Ryba

 

Konstrukcje - budowle można tworzyć z wykorzystaniem różnych materiałów. Klubowicze stanęli przed nie lada zadaniem- wyzwaniem "Wykonajcie - zbudujcie dowolną konstrukcję z wykorzystaniem przygotowanych materiałów".

Mali konstruktorzy samodzielnie wybierali materiały, z których będą konstruować. Powstawały rysunkowe projekty, pojawiły się eksperymenty z materiałami i możliwościami ich wzajemnego łączenia. Dzieci samodzielnie sprawdzały, które zmiany są odwracalne, a które nie oraz które materiały są najlepszym materiałem do konstrukcji.

Wykonywane czynności były znakomitą okazją do samodzielnego dochodzenia do wiedzy i umiejętności. Zadanie wyzwalało pomysłowość, rozwijało wyobraźnię przestrzenną, cierpliwość precyzję. Powstały wspaniałe budowle, które otrzymały nazwy . Wszystkim twórcom należą się wyrazy uznania.

Anna Ryba i Agnieszka Przeworska

Add inspiration

Do you have an interesting idea for inspiration for other explorers? Complete the form and send it to us.

Add inspiration