News

Ostatni etap konferencji to „Projekt: Nowa szkoła”. Pozwoli on określić wyzwania, które staną się punktem wyjścia i drogowskazem dla przyszłych inicjatyw. W ramach finału odbędą się wykłady i debaty moderowane z udziałem uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów, edukatorów i wszystkich, którym zależy na dobrej edukacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finał konferencji rozpocznie o 16.00 wykład prof. Lecha Mankiewicza, który wprowadzi uczestników do dyskusji na temat największych wyzwań, z jakimi musimy się w edukacji zmierzyć. Potem w grupach odbędą się debaty moderowane. Ich koncepcja odnosi się do podstawowych założeń myślenia projektowego (design thinking). Jeden z najprostszych modeli opisujących tę metodę (tzw. podwójny diament) zakłada, że projektując przechodzi się przez dwie główne fazy: Problemu oraz Rozwiązań. Muszą one wystąpić w tej kolejności i zostać ze sobą połączone. Tym spoiwem są właściwie zdefiniowane wyzwania. Stanowią one kluczowy element całego procesu. Dzięki nim nie tracimy z horyzontu kontekstu przyszłości, którą chcemy zmieniać.

 

W fazie Problemu zaczynamy od zrozumienia kto i dlaczego ma kłopot lub potrzebę oraz pogłębienia kontekstu. Tego dostarczyła nam pierwsza część konferencji, kiedy omówiliśmy potrzeby uczniów, nauczycieli i rodziców w związku ze zdalną edukacją w czasach epidemii. Druga część ułatwiła zmapowanie, jak niektóre z tych problemów są już rozwiązywane dzięki inicjatywom oddolnym.

 

Myśląc o finale konferencji postrzegamy go jako nowy początek. Jako spoiwo umożliwiające przejście z Fazy Problemu do Fazy Rozwiązań.  Chcemy wspólnie z Państwem jasno i precyzyjnie nazwać wyzwania, które staną się punktem wyjścia i drogowskazem dla przyszłych inicjatyw.

 

Na debaty moderowane g.17.15-18.15 wymagane są wcześniejsze zapisy.

 

Tu znajdziecie formularz rejestracyjny, dzięki któremu 270 osób będzie mogło włączyć się do tej dyskusji. Bardzo zależy nam na obecności wszystkich interesariuszy szkoły: uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów, edukatorów i tych, którym zwyczajnie zależy na dobrej edukacji.

 

Pozostała część konferencji jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

 

Wykład prof. Lecha Mankiewicza – streaming

Link: https://youtu.be/qeaaai3cD2g

Podsumowanie dyskusji z udziałem publiczności – streaming

Link: https://youtu.be/XrJ_CRz6jfk

 

Mocnym akcentem końcowym konferencji w dniu 30.08 będzie wykład prof. Łukasza Turskiego „Czy w świecie po-COVIDowym  szkoła będzie potrzebna, a jak tak, to jaka ?”

Date added: 25.08.2020 Author: KMO Date of event: 26.08.2020 City: online