Fraktale w akcji

Powrót

Nasz klub istnieje już od bardzo dawna. Dziś chcielibyśmy przedstawić krótką relacje zdjęciową z tego, co dzieje się w naszej szkole.

Klubowicze spotykają się regularnie raz w tygodniu. Obecnie do Fraktali należy 20 osób. Wykonujemy rozmaite doświadczenia i projekty. Wiekowo jesteśmy bardzo zróżnicowani, ale nie przeszkadza nam to - ważne, że pracujemy razem.

Nasza praca w ciągu roku szkolnego jest bardzo zróżnicowana. Najważniejszy jest Piknik Naukowy naszego Klubu, który organizujemy dla społeczności lokalnej podczas wiejskiego Święta Truskawki w czerwcu.

Oprócz licznych doświadczeń, które prezentujemy, mamy też bardzo odpowiedzialne zadanie. Badamy refraktometrem poziom cukru w truskawce podczas konkursu dla okolicznych hodowców truskawek. Wygrywa oczywiście najsłodsza!