O Klubach

Klub Młodego Odkrywcy stanowią klubowicze oraz opiekun Klubu. Klubowiczami mogą być zarówno dzieci w wieku przedszkolnym jak i młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych. Minimalna liczba klubowiczów to trzy osoby. Najlepiej pracuje się w Klubach, w których jest 8-12 osób. 

Klub Młodego Odkrywcy może założyć osoba dorosła, która ma doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą, wyraża chęć zaopiekowania się Klubem i gotowość do wzięcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo podopiecznych. Rejestracja na portalu stanowi pierwszy krok na drodze do przynależności do społeczności KMO .

Częstotliwość i długość spotkań zależą od opiekuna Klubu i klubowiczów. Powinny odbywać się regularnie,
nie rzadziej niż raz w miesiącu. Miejscem spotkań może być: świetlica, sala szkolna, mieszkanie prywatne lub plener - w przypadku zajęć terenowych. Z założenia: Klub istnieje tam, gdzie są osoby chętne do eksperymentowania! 

Spotkania Klubu to czas przeznaczony na poznawanie świata przez wspólne eksperymentowanie w duchu metody KMO. Kluby dodatkowo organizują Festiwale Młodego Odkrywcy i realizują wspólne projekty.

Aby ułatwić działanie przyszłym opiekunom Klubów, Centrum Nauki Kopernik organizuje warsztaty, podczas
których można zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne przy prowadzeniu Klubu. Podczas warsztatów można też poznać metodę KMO, samodzielnie eksperymentując i wymieniając się doświadczeniami z innymi uczestnikami zajęć i prowadzącymi je Trenerami.