Stowarzyszenie „ExploRes”

Stowarzyszenie formalnie rozpoczęło swoją działalność 13.03.2008 r.  z inicjatywy grupy osób, wśród których byli i nadal są pracownicy rzeszowskich uczelni, nauczyciele, specjaliści zarządzania projektami, przedsiębiorcy oraz studenci.

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej związanej z popularyzacją wiedzy oraz propagowaniem interaktywnego, sensorycznego modelu jej przekazywania poprzez prezentowanie doświadczeń i pokazów opisujących zjawiska oraz procesy występujące w przyrodzie i technice.

Głównym celem programowym jest utworzenie w Rzeszowie klasycznego centrum nauki, placówki specjalizującej się w sensorycznym, doświadczalnym modelu edukacji dzieci i młodzieży.

ExploRes aktywnie współpracuje na poziomie regionalnym oraz ogólnopolskim z instytucjami
i organizacjami prowadzącymi działalność w obszarze edukacji interaktywnej. Najważniejszym partnerem w regionie jest Uniwersytet Rzeszowski. Na forum krajowym, Stowarzyszenie jest przede wszystkim członkiem-założycielem Ogólnopolskiego Porozumienia „Społeczeństwo i Nauka” (SPiN).

Partnerem wspierającym Stowarzyszenie ExploRes będzie Uniwersytet Rzeszowski.

Strona internetowa Stowarzyszenia ExploRes: http://www.explores.pl