Elektrochemiczne żarłacze

  • Data dodania: 20.09.2017
  • Czas trwania: 2 ?
  • Dziedzina: Chemia
  • Bezpieczeństwo: ostrożnie
Ocena: 0

Składniki

• Siarczan miedzi CuSO4·5H2O – nawóz, środek ochrony roślin, fungicyd)

• Chlorek sodu (NaCl - sól kuchenna)

• Chlorek potasu (KCl – obecny w nawozach potasowych)

• Azotan sodu, nawóz (NaNO3 – saletra sodowa)

• Azotan potasu, nawóz (KNO3 – saletra potasowa) Nawozy dostępne są w sklepach ogrodniczych, sklepach z wyposażeniem/odczynnikami dla szkół oraz w sklepach internetowych.

• Folia aluminiowa

• Naczynia szklane/zlewka

• Bagietka/plastikowa łyżka

• Cylinder miarowy/miarka

• Waga

• Rękawiczki ochronne

• Okulary ochronne

• Fartuch ochronny

Przebieg

!!!!UWAGA!!!! Pamiętaj o środkach ochrony osobistej (okulary ochronne, rękawiczki i fartuch)! Pracuj tylko pod nadzorem osoby dorosłej. 

 

1. Przygotuj cztery naczynia szklane (ponumerowane od 1 do 4), do każdego wlej około 100 ml wody i rozpuść 1 g siarczanu miedzi.

2. W roztworze w każdym naczyniu umieść kawałek folii aluminiowej zwiniętej w rulon. Obserwuj co dzieje się z folią aluminiową.

3. Następnie do naczyń szklanych wprowadź po łyżeczce następujących soli: Naczynie 1 - NaCl, Naczynie 2 - KCl, Naczynie 3 – NaNO3, Naczynie 3 – KNO3,

4. Obserwuj co dzieje się z folią aluminiową.

 

!!!!UWAGA!!!! – Siarczan(VI) miedzi(II), Azotan (V) sodu, Azotan (V) potasu oraz Chlorek potasu są substancjami działającymi szkodliwie po połknięciu. Działają drażniąco na skórę. Działają drażniąco na oczy. Należy zachować wszystkie środki ostrożności. Pracuj tylko pod nadzorem osoby dorosłej. 

 

Ciekawostki

Z glinu wykonywane są cysterny do przewożenia kwasu azotowego (V). Glin w kwasie azotowym ulega pasywacji pokrywając się warstwą tlenku, która nie reaguje z kwasem azotowym.

Osoba dorosła w ciągu dnia nie powinna spożywać więcej niż 6g soli (NaCl). To około jednej łyżeczki – czyli mniej więcej tyle ile wykorzystałeś w tym eksperymencie.

Pytania
  1. Dlaczego początkowo nie obserwujemy żadnej reakcji pomiędzy roztworem siarczanu miedzi i aluminium?
  2. W obecności jakich jonów reakcja zachodzi? Dlaczego?
  3. Co wytrąca się w naczyniu w postaci ciemno brunatnego osadu?
Słowa kluczowe

Szereg aktywności metali, pasywacja, reakcje redoks

Komentarze