Woda pełna życia

  • Data dodania: 24.09.2016
  • Czas trwania: 2 ?
  • Dziedzina: Biologia , Geografia , Chemia
Ocena: 0

Składniki

- lupy o różnym powiększeniu

- 6 probówek ze statywem

- szalki

- środek dezynfekcyjny (np. płyn lub żel do mycia toalet)

- woda utleniona

- sól kuchenna

- manganian(VII) potasu

- mleko

Przebieg

1. Z pobliskiego zbiornika wodnego, np. stawu, rowu melioracyjnego lub z kałuży, pobierz próbkę wody – minimum 1 litr (można to zrobić przed zajęciami, nie należy jednak przechowywać pobranej wody zbyt długo). Następnie pipetą pobierz małe porcje wody i przenieś je na szalkę. Użyj lup o różnej skali powiększenia i obserwuj drobne organizmy występujące w wodzie.

 

2. Do sześciu probówek (lub innych przezroczystych naczyń) wprowadź jednakowe ilości wody ze zbiornika. Następnie do kolejnych probówek dodaj:

• 1 kroplę środka dezynfekującego,

• 1 kroplę wody utlenionej,

• 1 kryształek soli,

• 1 kryształek manganianu(VII) potasu,

• 2 krople mleka.

• jedną probówkę pozostawcie bez dodatkowych substancji (kontrola). Obserwuj organizmy w roztworach. Zanotuj, co się z nimi dzieje w kolejnych minutach trwania doświadczenia.

 

ZRÓB TO INACZEJ

1. Zbadaj, w jaki sposób rodzaj i liczba organizmów występujących w wodzie zależy od pory roku.

2. Porównaj wodę pochodzącą z różnych miejsc: ze stawu, z kałuży, z akwarium.

Pytania
  1. Jakie organizmy udało ci się zaobserwować?
  2. Co się stało z organizmami po dodaniu do wody różnych substancji?
  3. Jakie mogą być skutki picia wody wprost z nieznanego strumienia lub jeziora?
Słowa kluczowe

owad, skorupiak, pierwotniak, pajęczak, larwa, dezynfekcja, woda zdatna i niezdatna do picia

Komentarze