Naukobus - kto chętny na przyjazd mobilnej wystawy Kopernika?

Powrót

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, 20 opiekunów KMO ma szansę zapewnić swojej szkole przyjazd Naukobusa.

O co gramy?

  • dwudniowa wizyta wystawy mobilnej Naukobus
  • czterogodzinny warsztat dla rady pedagogicznej (maksymalnie 20 osób)

Kto się kwalifikuje? (Trzeba spełnić wszystkie kryteria jednocześnie).

  • szkoły podstawowe, oddziały gimnazjalne oraz zespoły szkół w miejscowościach do 130.000 mieszkańców
  • szkoły, w których nie było Naukobusa w 2017 roku
  • szkoły, w których działa zarejestrowany klub KMO

Co trzeba zrobić?

  • porozmawiać z dyrekcją szkoły i uzyskać jej zgodę oraz obietnicę wsparcia
  • przeczytać informacje umieszczone w załączonej tabelce (pod postem) i zastanowić się nad tym, w jakim sposób przygotować wydarzenie edukacyjne oparte o Naukobus oraz jak wykorzystać wizytę wystawy, żeby zainteresować uczniów nauką
  • przedyskutować swój pomysł z dyrekcją szkoły, wypełnić formularz i wysłać do nas pod adres kmo@kopernik.org.pl do 23 marca, do godziny 23.59

Nie wszystkie pola muszą być wypełnione, a pomysły nie muszą być bardzo szczegółowo opisane. Nie chcemy obietnic bez pokrycia. Chodzi o to, żeby nas przekonać, że przyjazd wystawy nie będzie czystą rozrywką, ale dobrze zaplanowanym wydarzeniem, okazją do zainteresowania uczniów nauką. Premiowane będą również pomysły sieciowania się z sąsiednimi szkołami i społecznością lokalną. Po wizycie trzeba będzie przygotować relację z wydarzenia, którą porównamy z planem.

Ze zwycięzcami konkursu skontaktujemy się na początku kwietnia.

Powodzenia!

Zuzanna Michalska

Wizyta wystawy objazdowej realizowana jest w ramach działania „Naukobus”, które finansowane jest w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. Program „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 29 grudnia 2017 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2018. W ramach Programu „Nauka dla Ciebie” realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus”

 

Dokumenty do pobrania