Nowy rok z nowymi partnerami KMO

Powrót

Było dwóch, jest dziewięciu! Powiększyliśmy sieć partnerów regionalnych o siedem ośrodków.

Patrzymy z ogromną radością, jak rośnie liczba aktywnych opiekunów KMO gotowych przekazywać dzieciom i młodzieży pasję do doświadczania i uczyć krytycznego spojrzenia na świat dookoła. Zwiększająca się liczba klubów to jednocześnie dla nas coraz większe wyzwanie, żeby dostarczyć wszystkim zainteresowanym wsparcie merytoryczne na jednakowo wysokim poziomie. Aby sprostać temu zadaniu, rozszerzamy sieć regionalnych partnerów KMO o nowe ośrodki, których zadaniem będzie organizacja szkoleń dla nowych i obecnych opiekunów, sieciowanie i promocja klubów oraz wspieranie ich w podejmowanych inicjatywach.

Nowi i starzy

Kluby niejednokrotnie dzielą od Warszawy setki kilometrów – mówi Zuzanna Michalska, koordynatorka programu KMO. Na wydarzenia organizowane w Centrum Nauki Kopernik edukatorzy muszą często jechać wiele godzin, a KMO ponosi wysokie koszty przejazdów i noclegów. Lokalizacja części tych wydarzeń w regionach pozwoli opiekunom zaoszczędzić czas, a nam środki finansowe na działania merytoryczne. Wierzymy, że partnerzy  – będąc w stałym kontakcie z klubami – są w stanie najlepiej rozpoznać potrzeby edukatorów ze swojego regionu.

Porozumienia partnerskie podpisaliśmy z Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach (woj. małopolskie), Łódzkim Uniwersytetem Dziecięcym Politechniki Łódzkiej (woj. łódzkie), Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie (woj. lubelskie), Zespołem Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie (woj. wielkopolskie), Politechnika Wrocławska  (woj. dolnośląskie), Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (woj. wielkopolskie) oraz Uniwersytetem w Białymstoku (woj. podlaskie). Przedłużyliśmy również obowiązujące od października 2014 roku umowy z rzeszowskim Stowarzyszeniem ExploRes (woj. podkarpackie) i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie). Elementem zawartych Porozumień jest Duża Karta KMO określająca powinności partnerów.

Od opiekuna do partnera

Przedstawicielem partnera programu KMO w Lesznie jest Dariusz Bojek, do niedawna opiekun KMO "Jedynka" w tamtejszej szkole podstawowej nr 1. ZST CKZiU dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami technicznymi: elektryczną, elektroniczną, mechaniczną czy samochodową. Gdy tylko więc Bojek we wrześniu objął stanowisko wicedyrektora szkoły, wystąpił z pomysłem zapraszania do niej na zajęcia warsztatowe okolicznych klubów. Dzięki jego rozmowom z dyrektorami lokalnych placówek edukacyjnych w mieście i sąsiednich gminach, ich liczba wzrosła w ostatnim czasie z dwóch do kilkunastu. Praktycznie nie ma więc tygodnia, żeby któryś z nich nie pojawił się z wizytą w ZST CKZiU. Bojek planuje również organizację w szkole cyklicznych spotkań dla opiekunów, gdzie w niezobowiązującej atmosferze będą mogli wymieniać się przy kawie doświadczeniami.

Wicedyrektor z pasją zaangażował się również w projekt Konstruktorzy Marzeń 2.0., który CNK realizuje we współpracy z firmą Boeing. Zbudowane w jego ramach maker space'y trafią do czterech  lokalnych partnerów KMO. W Lesznie natomiast podobne zestawy znajdą się we wszystkich szkołach podstawowych. – Przedstawiłem prezydentowi miasta ideę testowania tych "wózków" przez nauczycieli. Pan Piotr Jóźwiak zadeklarował, że przekaże pieniądze, abyśmy mogli zbudować albo skompletować podobne zestawy we wszystkich dziesięciu szkołach podstawowych w Lesznie. Będzie ich więc u nas nie jeden, ale jedenaście – cieszy się szef ZST CKZiU.

Patronat kuratorium….

Gotowe plany na nadchodzący rok ma również jeden z dotychczasowych partnerów programu KMO – Stowarzyszenie ExploRes. 23 lutego zorganizuje na Uniwersytecie Rzeszowskim we współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i CNK konferencję promującą program KMO wśród nauczycieli. – Chcemy pokazać przenikanie się systemu edukacji formalnej i nieformalnej. Opiekunowie klubów są łącznikiem pomiędzy tymi dwoma obszarami. Pokazują, że oba mogą jednocześnie bardzo dobrze funkcjonować, jeżeli relacja zostanie odpowiednio ułożona – opisuje cel konferencji Tomasz Michalski z ExploRes. Opiekunowie KMO i nauczyciele zainteresowani programem będą mogli poznać się lepiej podczas zaplanowanych dyskusji i warsztatów. Organizator ma nadzieję, że przełoży się to na wzrost liczby podkarpackich klubów.

ExploRes zamierza również kontynuować pracę z obecnie działającymi KMO. Podobnie jak w ubiegłych latach w planach jest udział klubów w organizowanych przez stowarzyszenie imprezach: Pikniku Naukowym, Festiwalu Nauki i SPiN Dayu. Kontynuowane będzie również Podkarpackie Forum KMO – zarówno jako istniejąca na Facebooku przestrzeń do dzielenia się informacjami z życia klubów, jak i bezpośrednich spotkań ich opiekunów. ExploRes oferuje również klubom wsparcie swoimi animatorami, wiedzą i kontaktami. – Chcielibyśmy też wspomagać opiekunów naszymi możliwościami uczestniczenia w projekcie, który byłby finansowany ze źródeł zewnętrznych – deklaruje Michalski.

...i projekt Inspiratorium

Oprócz partnerów regionalnych, podtrzymujemy również relacje z naszymi dotychczasowymi partnerami merytorycznymi. Również oni będą mieć dla opiekunów ciekawą ofertę. Przykładem jest zaplanowany na przyszły rok przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci projekt "Inspiratorium". Jego uczestnicy, oprócz znanej z ubiegłych lat możliwości wizytowania obozów dla stypendystów KFnrD, wezmą również udział w marcu i  w październiku w trzydniowym spotkaniu na Uniwersytecie Warszawskim, w trakcie którego będą mieli możliwość wejścia do laboratoriów, nawiązania kontaktów z naukowcami i porozmawiania ze sobą nawzajem o stojącymi przed nimi wyzwaniami.

Dzięki osobistemu kontaktowi opiekunów ze światem naukowym, choćby w niewielkim wymiarze, chcemy pogłębić ich otwartość na uczniów, którzy będą chcieli spróbować samodzielnej pracy badawczej. Mamy nadzieję, że obserwacja metod pracy naukowców wzmocni w nich umiejętność krytycznego spojrzenia na pracę uczniów i ułatwi jej wsparcie, np. poprzez zasugerowanie spojrzenia na problem z innej perspektywy czy sięgnięcie do innego rodzaju źródeł – tłumaczy Maria Mach z KFnrD.

Więcej na temat projektu Inspiratorium i warunków uczestnictwa w tym wyjątkowym cyklu szkoleń w pliku dołączonym do postu (na dole do pobrania). Fundacja zbiera wstępne zgłoszenia do 31 stycznia.

Zapowiada się interesująco? Sprawdźcie, kto jest Waszym partnerem regionalnym! Lista wydarzeń u partnerów w 2018 roku wkrótce na stronie i grupie Opiekunowie KMO na FB.

Piotr Włodarczyk

Dokumenty do pobrania