Zwrot kosztu przejazdu na VI FORUM KMO

Powrót

Zwrot uzasadnionych kosztów podróży dla uczestników VI Forum KMO

Możliwość uzyskania zwrotu ma każdy uczestnik VI Forum KMO, który zamieszkuje poza administracyjnymi granicami Warszawy.

Zwrot kosztów przejazdu do maksymalnej kwoty 200 zł/osobę odbędzie się na podstawie dostarczonych do Centrum Nauki Kopernik do dnia 30 listopada 2017 (termin jest nieprzekraczalny, za dostarczenie uznaje się datę wpływu dokumentów do CNK) oryginałów poniższych dokumentów:

 • Poprawnie wypełniony Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (do pobrania)
 • Biletów PKP,PKS i faktur wystawionych przez innych przewoźników – w przypadku podróży komunikacja zbiorową
 • Poprawnie wypełniona ewidencja przebiegu pojazdu – w przypadku dojazdu autem

Dokumenty prosimy wysłać na adres:

Centrum Nauki Kopernik

Wybrzeże Kościuszkowskie 20

00-390 Warszawa

z dopiskiem VI FORUM KMO

Ważne informację:

 • W przypadku kosztów podróży wyższych niż 200 zł, prosimy o wpisanie do wniosku o zwrot kosztów kwoty 200 zł
 • Rozliczane będą jedynie faktury, które zostały już opłacone – nie przyjmujemy Faktur przelewowych. W przypadku podróży wynajętym środkiem transportu konieczne jest wystawienie faktury na dane Centrum Nauki Kopernik (Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa, NIP: 7010025169)
 • Dokumenty muszą być poprawnie wypełnione – prosimy zwrócić szczególną uwagę na numer konta i podpisy w odpowiednich miejscach
 • Konieczny jest zakup oddzielnych biletów na wspólne przejazdy kilku opiekunów
 • Należy zabezpieczyć bilety o małych rozmiarach (np. włożyć je do foliowej koszulki)
 • Dokumenty które dotrą do Centrum Nauki Kopernik po 30 listopada 2017 nie zostaną rozliczone
 • Kosztami nieuzasadnionymi tj. takimi które nie zostaną zakwalifikowane do zwrotu są m.in.:
  • bilety I klasy
  • ewidencja przebiegu pojazdu pokrywająca się z dokumentem przedstawionym przez innego opiekuna (w przypadku wspólnej podróży samochodem o zwrot występuje jedna osoba)
  • bilety na przejazd zakładający nieuzasadnione nadłożenie trasy (np. podróż z Krakowa przez Poznań, przy funkcjonującym połączeniu bezpośrednim)
  • koszty przejazdu osoby towarzyszącej
  • kopie i skany oryginalnych dokumentów przewozowych

W razie pytań i wątpliwości dotyczących rozliczeń przejazdu zapraszamy do kontaktu droga elektroniczną na adres fourmkmo@kopernik.org.pl

Dokumenty do pobrania