Zaproszenie na ESO Astronomy CAMP 2017

Powrót

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) oraz Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) zapraszają młodzież w wieku 16-18 lat (roczniki 1999, 2000 i 2001) do udziału w konkursie, w którym do wygrania są miejsca na ESO Astronomy Camp 2017 organizowanym w obserwatorium astronomicznym Aosta Valley we włoskich Alpach.

Tematem przewodniczym tegorocznego obozu będą odległości we Wszechświecie. Uczestnicy będą mieli okazję zgłębić to zagadnienie podczas wykładów i warsztatów prowadzonych przez astronomów z ESO. W trakcie obozu nie zabraknie również miejsca na wycieczki, uprawianie sportów zimowych i imprezy integracyjne.

Koszt udziału w obozie to 500 euro, organizatorzy przewidują jednak również stypendia dla uczestników.

Zadanie konkursowe

Żeby wziąć udział w konkursie, należy przesłać za pośrednictwem znajdującego się pod tym linkiem  formularza trzyminutowy film na temat "I would like to invent/discover... because...". Kandydat musi wystąpić w filmie i mówić w języku angielskim. Dodatkowo z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy na Skype, w trakcie których zweryfikowana zostanie ich znajomość języka angielskiego.

Warunki uczestnictwa

  • czynne zainteresowanie astronomią,
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego (zajęcia na obozie będą prowadzone w tym języku),
  • wiek 16-18 lat (osoby urodzone w latach 1999, 2000, 2001),
  • zgoda rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd (osoby poniżej 18. roku życia).

Terminy

  • przyjmowanie zgłoszeń: do 11 października 2017 r. do godz. 23:00 CET
  • ogłoszenie wyników: do 23 października 2017 r.
  • obóz we Włoszech: od 26 grudnia 2017 r. do 1 stycznia 2018 r.

Więcej informacji

Komunikat organizatorów na portalu Urania

Polska strona konkursu

Strona obozu oraz formularz zgłoszeniowy

Polecamy!